Dricksvattenfontäner saknas i Finland

Bild: Wilfred hildonen

Alla som kommer hit vet inte automatiskt att kranvattnet är drickbart. Många köper således sitt vatten på flaska av gammal vana.

Vatten Finland hör till de länder i världen där kranvattnet i regel har hög kvalitet. På många orter i Finland kan man med rätta påstå att kranvattnet smakar gott. Dessvärre är så inte fallet i stora delar av världen, särskilt då utanför Europa. I de flesta länder i Afrika och Asien är man således tvungen att köpa sitt dricksvatten. På många håll i världen är vattenledningsvattnet ibland otillräckligt, och för det mesta odrickbart. Numera säljs dricksvatten allt oftare i plastflaskor, och det hör till att man alltid har en vattenflaska till hands då man reser.

Det som däremot saknas i Finland, men som man ser i många länder är så kallade dricksvattenfontäner. De finns i parker och på torg, och i offentliga byggnader där folk rör sig. Vid dessa fontäner kan man både dricka och fylla på sin vattenflaska. I Finland saknas dylika fontäner nästan helt och hållet. I vissa länder finns det till och med en lag som påbjuder affärsinnehavare att bjuda en kund på vatten att dricka ifall hen begär det.

I Finland har man väl inte tänkt närmare på saken då vi är vana att ta vårt dricksvatten direkt från kranen. Men för alla som besöker Finland borde saken marknadsföras bättre. Alla som kommer hit vet inte automatiskt att kranvattnet är drickbart. Många köper således sitt vatten på flaska av gammal vana. Kanske man har minnen från länder där kranvattnet visserligen är drickbart, men inte särskilt välsmakande, och vill därför försäkra sig om att man har gott vatten till hands. Eller så har man sitt "favoritmärke" som man inte vill avstå ifrån.

För att minska på konsumtionen av onödiga plastflaskor skulle det således inte skada att informera besökare bättre om att kranvattnet i Finland är drickbart samt att det är av hög kvalitet, i vissa fall till och med bättre än vatten köpt på flaska. De flesta människor är väl i dag medvetna om de enorma mängder plast som slängs, och säkert vill många bidra till att minska på användningen av (engångs)plastflaskor. Men för besökare behövs det först information om att vårt kranvatten är gott, och därtill behövs det fontäner där man kan dricka och fylla på sin flaska.

Jag skulle gärna se att det fanns fler dricksvattenfontäner i Finland, på platser där besökare rör sig mycket (köpcentrum, idrottsarenor, mässhallar, stationer, museer). Särskilt på flygplatser där man är tvungen att lämna ifrån sig sin vattenflaska i säkerhetskontrollen borde det absolut finnas dricksvattenfontäner tillgängliga med jämna mellanrum.

Detta är något som kunde utnyttjas bättre då man marknadsför Finland utomlands. Då Finland en gång har en vara som i vissa länder är mycket uppskattad, och på sina håll en bristvara, kan man med fördel göra mer reklam för den.

Herbert Nyqvist

Helsingfors

Herbert Nyqvist Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning