Drakar blir segel på framtidens fraktfartyg

Sparar olja. Med en drake som segel kan man spara in två ton olja per dygn, Sky Sails har testat draken på långa rutter. Bild: SKYSAILS

Drakar inom sjöfarten för närmast tankarna till dekorationen på vikingarnas skepp, men nu utvecklar sjöfarten nya sätt att utnyttja vinden med flygande drakar som segel. Med vinden som hjälp kan fartygen bli miljövänligare.

Stora fartyg som dras fram av drakar seglar nu upp som ett miljövänligt alternativ inom sjöfarten. För idén står tyska företaget Sky Sails som specialiserat sig på vindkraft för sjöfarten.

-Under goda vindförhållanden ger drakarna fartyget cirka 2 700 extra hästkrafter, uppger företaget som pekar på miljövinster och kapade oljeräkningar.

Helium och vindkraft

Draken släpps upp med hjälp av helium på några hundra meters höjd där vinden är hård och jämn och turbulensen liten. Den är förankrad i fören på fartygen med en vajer som kan röra sig runt stäven för att kunna utnyttja de mest givande vindvinklarna. Draken styrs automatiskt från kommandobryggan med en autopilot som kontinuerligt räknar ut bland annat optimal höjd och vindvinkel. Under gynnsamma förhållanden tros drakarna kunna kapa bränsleåtgången med 35 procent. Tack vare framför allt minskade koldioxidutsläpp betyder det stora vinster för miljön, och samtidigt sänkta bränslekostnader för rederierna.

För några år sedan genomförde Sky Sails ett fullskaleförsök med en 160 kvadratmeter stor drake som monterades på ett traditionellt fraktfartyg på den 12 000 sjömil långa rutten Tyskland-Venezuela-USA-Norge. Resan tog två månader att genomföra. Utvärderingarna visade sedan att rederiet tjänat in cirka två ton olja per dygn.

Började tidigt

Hamburgbaserade Sky Sails startades år 2001 av ingenjören och uppfinnaren Stephan Wange som redan som barn insåg att det fanns en givande koppling mellan drakar och båtar. Han var på stranden med sin lilla segelbåt, men vinden var för svag för att segla i. Däremot räckte vinden till för att leka med draken han hade med sig. Det var alltså bättre vind högre upp, insåg han.

Tillsammans med några kolleger utvecklade han senare Sky Sails och fick också patent på det drakbaserade framdrivningssystemet som i huvudsak består av tre delar; en drake med vajer, ett driftsystem och ett kontrollsystem för den automatiska driften. Systemet fungerar på såväl nya som äldre fartyg och stora som små.

Vi hör oss för med Sky Sails marknadschef, Henning Kuehl, om det finns några svagheter i systemet och hur det är med konkurrensen.

-Systemet är helt färdigutvecklat och klart för att serieproduceras. Vi är i dag ensamma om det drakbaserade vindkraftsystemet för fartyg, säger han.

FN:s klimatkonferens i december 2015 ställde ju stora krav på den framtida sjöfarten. Hur ser ni på det?

-Det var ett steg i rätt riktning. Allt som gör fossila bränslen dyrare är en framgång för förnyelsebara alternativ som vindkraft. Vi tror dock att sjöfarten behöver muntras upp och få vissa lättnader för att ta sig an vindkraften. På samma sätt är det ju med vindkraften på land.

Hur ser marknaden ut för er i dagsläget?

- De pågående problemen inom sjöfarten och de låga oljepriserna har resulterat i ett uselt marknadsläge för oss. Vi har därför vidareutvecklat vårt system så att det går att använda också på yachter. I den sektorn märker vi nu ett stigande intresse. Vi arbetar vidare med ett nytt energisparsystem och bland annat ett drakbaserat övervakningssystem för territorialvatten.

Hur många segel har ni sålt och vad kostar de?

- Vi har sålt fem system och de kostar runt två miljoner euro per styck.

Om vi ser tio år framåt när det gäller framdrift av fartyg, vilka energiformer kommer då att dominera?

-Vindkraft är den starkaste förnyelsebara energikällan. Vi tror att sjöfarten, liksom industrin på land, kommer att ta vara på den. Och då tillhandahåller vi gärna tekniken.

Jonas Ringsberg är professor på institutionen för Marina strukturer på Chalmers i Göteborg, anser att Sky Sails har ett bra alternativ bland flera andra existerande.

- Det är ett seriöst företag som gjort flera genomgripande tester och beräkningar och därefter presenterat trovärdigt material. Styrkan i Sky Sails är flexibiliteten. De kan ju jobba med en eller flera drakar. En svaghet kan ju vara att de kan tappa en av dem. Det skulle nog ställa till problem.

Olof Widén, miljöansvarig på Rederierna i Finland, ser fram mot ytterligare fullskaletest av systemet och kan mycket väl tänka sig att Sky Sails kan spela en viss roll i framtida sjöfart.

- Jag har självklart hört talas om Sky Sails och deras draksegel. Jag utgår från att de utgått från långa raka oceanrutter när de gjort sina beräkningar. Kortare turer åt olika håll sätter säkert vindtekniken på svåra prov. Det finns ju också andra intressanta projekt när det gäller energi. Ta till exempel Bores M/S Estraden som nu seglar med hjälp av rotorsegel. Det är Norsepower Rotor Sails som producerar dem och de har de sänkt Estradens oljekonsumtionen med 6,1 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03