Dragsviks rekryter har förbundit sig att försvara landet närhelst det kallar – Se bildspel från krigsmannaeden

Bild: SPT/Didrik Lundsten

På lördagen ordnades den högtidliga krigsmannaeden på Nylands brigad i Dragsvik. Det är en militär fest där beväringar befordras till jägare. Det innebär att de upptas som fullvärdiga medlemmar i den militära gemenskapen.

Den åttonde januari ryckte 12 500 rekryter in för att utföra sin värnplikt. 400 av dem är kvinnor och ungefär 750 svenskspråkiga. Tjänstgöringen inleddes med en åtta veckor lång grundutbildningsperiod, som avslutas nästa vecka. I slutet av perioden görs urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna och den slutgiltiga tjänstgöringstiden avgörs – 165, 255 eller 347 dygn.

På lördagen var det dags krigsmannaed eller krigsmannaförsäkran för kontingent 1/18. Krigsmannaförsäkran saknar religiösa element och är ett alternativ för dem som inte är medlemmar i statskyrkan.

Under tillfället utnämnde brigadkommendören Arvi Tavaila rekryterna till jägare. Som förestavare fungerade Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Dagen var samtidigt en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. I programmet, som pågick från klockan tio till sexton, ingick bland annat parad och materialutställning.

De som är medlemmar i Finska kyrkan svor en ed.

Den åttonde januari ryckte 10 000 beväringar in vid arméns truppförband, allstå vid Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden.

Ungefär 1 500 inledde tjänstgöringen vid marinen. Svenskspråkiga rekryter, ungefär 750 den här omgången, inledde i huvudsak sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

De övriga fördelades mellan flygvapnets och gränsbevakningens truppförband.

När beväringen rycker in är han rekryt. Efter krigsmannaeden blir beväringen jägare. I ett senare skede kan beväringen bli elev och därefter undersergeant eller aspirant.

En duktig jägare kan bli befordrad till korpral och en undersergeant kan bli befordrad till sergeant. Aspiranterna blir underlöjtnanter i reserven först vid hemförlovningen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning