Dragkamp om Sveriges försvarsfinansiering

I mars 2019 ordnades krigsövningen Northern Wind i Norrbotten, Sveriges största infanteriövning i vilken också Finland, Norge, Storbritannien och USA deltog. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Samarbetet mellan Finland och Sverige inom försvaret fördjupas men stabiliteten i det är beroende av hur mycket pengar Sverige är berett att satsa på försvaret. Åsikterna går isär skriver Patrik Oksanen inför rikskonferensen Folk och försvar.

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige går allt djupare, allt snabbare. I december kom ÖB Micael Bydén till Helsingfors för att tillsammans med kommendören för försvarsmakten Timo Kivinen skriv...