Vokala och textmässiga nyanser förtydligas – Så låter RSO:s strömmade konsert

Nyckeln till Jukka-Pekka Sarastes fruktbara tolkningar av rysk musik ligger framför allt i hans antisentimentala sätt att närma sig materialet. Bild: Pressbild

Situationen påminde de facto om en lyckad skivinspelningssession, skriver Mats Liljeroos om Radions symfoniorkesters konsert, som i fredags hölls i Musikhusets tomma sal och strömmades.

Det har runnit en hel del vatten i den mäktiga Nevan sedan Jukka-Pekka Saraste, jämte Esa-Pekka Salonen och övriga arga unga män, gjorde klart att rysk musik i allmänhet och Tjajkovskij och Sjostakovi...