Dövas röster vittnar om brutala övergrepp inom katolska kyrkan – "Jag minns första gången prästen klädde av mig"

Övergreppen på skolan pågick i decennier. För katolska präster var de minderåriga eleverna idealiska offer. De var döva och kunde inte vittna om övergreppen. Samtidigt som eleverna i dag träder fram kommer nya rapporter från Argentina, där samme italienske präst har kunnat fortsätta fram till 2016 att begå nya pedofilbrott.

– Det var här inne det började, säger Giuseppe Consiglio och pekar på kyrkan som träffande nog heter Santa Maria del Pianto – Den gråtande Marias kyrka.

Giuseppe Consiglio hör till de sista kullarna av helt döva elever som kom till Verona för att lära sig fonetik i början av 1990-talet. I dag är han 27 år. Han talar väl och är lätt att förstå.

I anslutning till kyrkan drevs två skolor: Istituto Provolo för pojkar ledd av präster och Istituto Gressner för flickor ledd av nunnor. En perfekt fasad som visade sig rymma två skräckinstitut med stark katolsk framtoning. I början av 1990-talet blev klasserna gemensamma för pojkar och flickor.

"Nunnorna måste ha vetat"

Giuseppe Consiglio minns väl hur nunnorna följde eleverna en och en till kyrkan när de skulle träffa prästen. Han är övertygad om att nunnorna kände till övergreppen.

– Officiellt var vi där för att be och bikta oss. Övergreppen skedde i ett rum bakom altaret. Jag minns första gången hur prästen klädde av mig och så tog han på mig. Jag var tre år och förstod förstås inte vad som hände, säger Giuseppe Consiglio och hans ögon blir plötsligt tomma och blanka.

Svåra minnen. Giuseppe Consiglio vid kyrkan Santa Maria del Pianto (Den gråtande Marias kyrka) invid Provolo-institutet. Övergreppen gjordes i ett rum bakom altaret, berättar han. Bild: Chris Warde-Jones

Övergreppen pågick till dess att han fyllde 15 och blev med tiden grövre och våldsammare. Eftersom Giuseppe kom från en by i Kalabrien i Syditalien på 110 mils avstånd från Verona i norr kunde hans mamma inte komma och besöka honom. Hon var tvungen att ta hand om hans syskon.

Övergreppen skedde vanligen i toaletterna men också i prästernas särskilda vilorum som låg på en separat våning i Istituto Provolo.

– Jag var livrädd för Don Nicola Corradi. Han var en av de värsta prästerna och hade börjat utnyttja mig sexuellt när jag var korgosse. Övergreppen skedde tre till fyra gånger i veckan, berättar Gianni Bisoli.

Gianni Bisoli är i dag 68 år gammal och har anmält över tjugo av institutets präster för grova övergrepp som pågick under sex år. Han var en hackkyckling som prästerna turades om att utnyttja. Brotten är förstås preskriberade.

– Mitt vittnesmål har inte bedömts som trovärdigt av kyrkan, eftersom jag har anmält så många, säger han med en ordrytm som blir hackig när han blir upprörd.

Bisoli hävdar också att han 1964 utsattes för övergrepp av Veronas dåvarande biskop Giuseppe Carraro (1899–1980), en präst som katolska kyrkan vill helgonförklara. Processen stannade upp efter Bisolis vittnesmål. Bisoli säger att någon på Provolo har förfalskat hans dokument från skolan och ändrat examensdokumentet från 1964, då han lämnade skolan till 1963 för att på så sätt kunna säga att hans vittnesmål var en lögn. Efter det fortsatte helgonprocessen.

Systematisk misshandel

Vid ett av kaffeborden sitter Alessandro Valentini, 66, elegant iförd kostym och slips och med ett stort leende i ansiktet.

– Sedan Alessandro för några år sedan började berätta om allt hemskt han varit med om så har han genomgått en total personlighetsförändring. I dag är han glad, säger Marco Lodi Rizzini som är talesperson för föreningen Provolos döva.

Vi tar del av hans vittnesmål via en tolk som läser på läpparna. Alessandros berättelse rymmer Provolos grymmaste övergrepp. De började när han var sex år. Tre präster turades om att våldta honom. Om han inte fogade sig slog de honom först våldsamt med en käpp. Detta pågick varje dag till dess att Alessandro fyllde tolv.

– Efter ett tag tröttnade prästerna och sökte nya offer, tror Marco Lodi Rizzini.

"Ni har ingen själ"

Det var inte bara pojkar som utsattes för övergrepp. En av de kvinnliga eleverna som trätt fram är Alda Franchetti. Tyvärr var hon inte på plats under HBL:s besök men i otaliga videor har hon vittnat om vad hon varit med om. Hon citerar också upprört en präst som sagt till henne: "ni som är döva har inte någon själ och är därför att betrakta som djur".

Många offer har väntat långt in i vuxenlivet med att berätta vad de har varit med om. Giuseppe Consigli väntade tills han blev 23, då han talade ut i en tidningsintervju. För att väcka politisk opinion valde flera av offren och stödföreningen att träda fram i parlamentet 2009. Föreningens talesperson Marco Lodi Rizzini har krävt två saker: en oberoende utredning av övergreppen och att Vatikanen öppnar sina arkiv.

– I USA fick det pedofildrabbade stiftet i Boston betala hela 2 miljarder dollar. Brotten i Verona är preskriberade, men vi försöker nu vända oss till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna för att få skadestånd, säger Rizzini.

"Förlåt mig"

Den 27 oktober 2015 gav påven Franciskus audiens åt Giuseppe Consiglio och Rizzinis syster Paola, som också är döv sedan födseln.

– När påven kom fram till oss och hörde vår historia blev han röd i ansiktet. Han stannade och talade med oss i sex minuter och sade "Perdonatemi" (Förlåt mig) när han gick, berättar Giuseppe Consigli.

I samband med audiensen överlämnades en dossier om övergreppen i Verona till påven samt ett par brev om samarbete mellan kyrkan och offren för att få till stånd en oberoende kommission.

– Det står därför höljt över alla tvivel att påven inte kan vara ovetande om vad som ägt rum på Istituto Provolo i Verona, säger Rizzini.

Den tidigare nämnde prästen Nicola Corradi, som den unge Gianni Bisoli var livrädd för, lämnade Verona 1984 efter 29 år. Han blev ansvarig för Istituto Provolos filial i provinsen Mendoza i Argentina. Den i dag 82-årige prästen greps i november 2016 och sitter nu fängslad i Argentina anklagad för nya övergrepp på döva elever. På hans institut skall övergreppen ha fortsatt regelbundet till dess att han greps. Pedofilbrotten skall ha täckts upp av en nunna såsom HBL redan rapporterat om.

Påven Franciskus eller Jorge Mario Bergoglio fungerade som ärkebiskop i Argentinas huvudstad Buenos Aires från 1998.

Utbytet av präster går i flera riktningar: prästen Carlos Buela från Argentina har sänts till Italien. Han är inte anklagad för pedofilbrott, däremot skall han ha tvingat ett 20-tal blivande seminarister att ha sex med honom.

Prästerna kan så länge de har kvar sina pass resa och byta land och fortsätta sin verksamhet.

Tystnad

Ett år efter audiensen hos påven får stödföreningen för Provolos döva ett brev från Vatikanens statssekretariat där man meddelade att föreningens brev och kravet på en oberoende utredning skickats vidare till den italienska biskopskonferensen CEI. Detta är den italienska kyrkans ledande organ. Sedan dess har ingenting hänt.

Fakta

Mörkade brott

Pedofilbrott inom kyrkan mörkades systematiskt av Vatikanen, särskilt under Johannes Paulus II:s tid som påve (1978–2005). Efterträdarna Benedictus XVI och Franciskus har deklarerat nolltolerans för dessa brott.

2014, bara ett år efter att Franciskus tillträdde som påve lät han inrätta en kommission för att förebygga övergrepp. Kommissionen håller på att splittras och har inte uppnått några resultat.

Påven Franciskus har träffat ytterst få italienska offer och aldrig offentligt.

Pedofilbrott har i dag en preskriptionstid på 20 år. Lagen har nyligen skärpts, men för övergreppen i Verona gäller endast tio år, och brotten är därför preskriberade.

Totalt har 67 hörselskadade elever på Instituten Provolo och Gressner i Verona anmält att de utsatts för sexuella övergrepp.

Hittills har anklagelserna endast lett till en intern utredning inom Vatikanen. Av de 27 präster som anmälts var tolv redan döda, tio var försvunna, två var föremål för ytterligare utredning. Övriga tre fick milda disciplinstraff. Ingen har blivit av med sin prästtitel.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00