Dop ska bli enklare – fadder behöver inte höra till kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkan vill göra det lättare för föräldrar att döpa sina barn. Bild: Pixabay

En fadder som är konfirmerad ska räcka till när man döper ett barn, meddelar kyrkomötet i ett pressmeddelande. Med en andra fadder är det inte lika noggrant.

På vårens kyrkomöte behandlades ett initiativ som handlar om att minska på kraven vid dop. Enligt initiativet ska det räcka med en fadder som är konfirmerad och medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan.

Kyrkomötet beslutade att stödja initiativet. Enligt Johanna Korhonen, ordförande för allmänna utskottet, har en del föräldrar haft svårt att hitta två faddrar som är konfirmerade och medlemmar i kyrkan.

– Det är viktigt att göra det så lätt som möjligt för föräldrarna att låta döpa barnen, säger kyrkomötesombudet Rolf Steffansson i ett pressmeddelande.

Kyrkan rekommenderar ändå att ett barn får två faddrar vid dopet. En av dessa faddrar behöver enligt det nya initiativet inte vara medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan.

Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att bereda ärendet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning