Donald Trump tänker inte offentliggöra sina deklarationer

Bild: Lehtikuva/Melanie Höhn

Den nytillträdda presidenten bryter en lång tradition och tänker inte redovisa sina deklarationer.

USA:s president Donald Trump kommer inte att offentliggöra sina självdeklarationer, meddelar Kellyanne Conway, en av Donald Trumps absolut närmaste rådgivare.

– Vita husets svar är att han inte kommer att offentliggöra sina skatteinbetalningar, säger Conway till ABC News.

Mer än 200 000 personer har undertecknat en petition som kräver att presidenten omedelbart offentliggör sina deklarationer. Enligt Vita husets regelverk måste människor få svar om det finns mer än 1 000 000 namnunderskrifter på en sådan framställan.

– Vi processade detta genom hela valrörelsen, människor bryr sig inte, de röstade på honom. Han gjorde detta mycket tydligt. De flesta amerikaner är inriktade på hur deras egen skatt kommer att se ut medan Trump sitter vid makten. Inte hur hans ser ut, säger Conway.

Det finns ingen lag som tvingar den amerikanske presidenten att offentliggöra sin deklaration, men det finns en lång tradition att den person som innehar ämbetet gör det för att på så vis undvika frågor och spekulationer i ämnet.