Domstol stoppar trädfällning – Spårjokerbygget i Helsingfors försenas

Spårjokerns planerade rutt. Bild: HBL

Byggarbetet med Spårjokern i Smedjebacka kommer sannolikt att försenas.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förbjudit att träd fälls i Batteriparken efter besvär från Helsingfors naturskyddsförbund och från Smedjebackaföreningen. De anser att trädfällningen i Smedjebac...