Domstol: Norge bröt mot mänskliga rättigheter

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Bild: TT/AP/Christian Lutz

Norge bröt mot de mänskliga rättigheterna när en kvinna förvägrades kontakt med sitt barn, slår Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna fast i en enhällig dom.

Kvinnans barn som föddes 2008 blev omhändertaget och flyttat till fosterhem där det senare adopterades av fosterföräldrarna.

Kvinnan hade överklagat med hänvisning till artikel 8, som slår fast att alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. Staten döms att betala kvinnan 25 000 euro i skadestånd.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03