Stadsboulevarder stoppas i rätten – kritiker får rätt om Centralparken

HBL intervjuade Kaj Lyytinen och Maija Hakanen 2016 när debatten om Centralparken i generalplanen var som hetast. Nu får de rätt. "Vi är otroligt glada", säger Maija Hakanen. Bild: Cata Portin

Helsingfors förvaltningsdomstol häver Helsingfors nya generalplan för Centralparkens västra delar. Samtidigt får flera stadsboulevarder nej av rätten.– Vi är otroligt glada, säger Maija Hakanen, Centralparksaktivist.

Generalplanen för Helsingfors godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2016.

Ett av de stora tvisteämnena var Centralparken som i generalplanen naggades i kanterna. Man diskuterade till och med att plocka ut Centralparken ur generalplanen. Så skedde ändå inte.

Planen överklagades som väntat. Helsingfors förvaltningsdomstol har nu kommit med sitt beslut i frågan. Beslutet kan ses som en seger för dem som ville skydda Centralparken.

– Vi är otroligt glada, säger Maija Hakanen från Keskuspuistoryhmä, en grupp som arbetat för att bevara Centralparken i sin nuvarande omfattning.

– Vi förväntar oss nu att Helsingfors stad erkänner att planen strider mot lagen och att staden överger planerna på att bygga i Centralparken, säger Hakanen.

Det är den planerade boulevardiseringen i början av Tavastehusleden vid Haga som skulle tillåta byggnation på Centralparkens västra kant. Förvaltningsdomstolen häver nu generalplanen för detta område för att den strider mot landskapsplanen. Friluftsområdet naggas alltför mycket i kanterna, anser rätten.

Förvaltningsdomstolen häver samtidigt generalplanen till de delar den gäller stadsboulevarder vid Västerleden (Drumsö), Åboleden (Munkshöjden och Munksnäs) och Lahtisleden (Gammelstaden och Viksstranden). Boulevarderna anses också här strida mot landskapsplanen. Politikerna och tjänstemännen har inte gett tillräckligt starka argument för varför boulevarderna ska byggas och hur trafiken ska ordnas, anser rätten.

Bland annat Trafikverket och NTM-centralen hade lämnat in besvär mot stadsboulevarderna. De anser att boulevarder in mot Helsingfors centrum äventyrar trafiken ur ett nationellt perspektiv.

Besvär hade inte riktats mot stadsboulevarderna vid Vichtisvägen och Tusbyleden. Arbetet med boulevarden vid Vichtisvägen ska börja inom de närmaste åren.

Planen hävs också vid Melkö, Ramsöudden, Vårdö, Ilmala depåområde och vissa områden nära Sockenbacka tågstation. Rätten anser att planen här inte är förenlig med landskapsplanen.

På Melkö, en ö utanför Drumsö, skulle generalplanen tillåta bostäder för tusentals personer.

Delgeneralplanen för Vårdö hävs också. Rätten anser att områdets kulturmiljö inte har beaktats i tillräcklig grad.

Troligtvis fortsätter tvisterna kring generalplanen i Högsta förvaltningsdomstolen. Anni Sinnemäki (Gröna), biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljön, säger till Helsingin Sanomat att staden överväger att be om besvärstillstånd i HFD.

I sitt beslut tog rätten också ställning till Malms flygplats. Besvär hade lämnats in mot att området reserveras för bostäder. Här ser rätten inga stora problem utan godkänner generalplanen för denna del. Sexton besvär hade lämnats in mot Malmplanerna.

Sex besvär som gällde områden vid Domarby gård i norra Helsingfors förkastas också.

Generalplanen är en långsiktig plan för stadens samhällsstruktur. Utifrån den arbetar man fram detaljplaner för olika områden. I detaljplanerna regleras till exempel höjden på byggnader och bredden på gator.

Arbetet med den nya generalplanen för Helsingfors inleddes 2012. Målet med den nya planen är att bygga fler bostadsområden för den växande staden. I dag bor det cirka 630 000 personer i Helsingfors, men år 2050 kommer staden enligt beräkningar att ha 860 000 invånare.

En del av bostäderna planerades på områden som i dag hör till Centralparken, som enligt planen mister 40–50 hektar av sin gröna yta.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning