Domstol ger grönt ljus: Svenska barn får heta Ford, J och Prins

Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige har godkänt tre namn som förnamn. Bild: Mostphotos

Nu får svenska föräldrar fler namn att välja mellan. Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige sätter ner foten och godkänner Ford, J och Prins som förnamn.

Domstolen har prövat tre fall där Skatteverket i Sverige nekat föräldrarna att namnge sina söner som de ville. Skatteverket ansåg att förnamnen var olämpliga. Den nya namnlagen som trädde i kraft 2017 ger myndigheten större rätt att neka namn.

Pojkarnas föräldrar överklagade avslagen och efter domar i förvaltningsrätten och kammarrätten har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan. Inget av de tre namnen anses som olämpliga.

Men i fallen med J och Prins var domstolen inte enig i sin bedömning. Två av de fem justitieråden var skiljaktiga och ansåg att namnen är olämpliga som förnamn.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning