Domstol fäller Ärtholmens detaljplan – bostäder för 7 000 personer får vänta

Planområdet på Ärtholmen finns på en relativt smal udde. Också på närliggande Busholmen har trafiken varit ett bekymmer. Så här såg området ut i fjol. Bild: Niklas Tallqvist

Förvaltningsdomstolen underkänner trafikarrangemangen

Planeringen av den nya stadsdelen på Ärtholmen har varit en långkörare. På torsdagen blev det klart att bygget får vänta ytterligare. Det efter att Helsingfors förvaltningsdomstol tagit ställning till två besvär med anledning av planen.

Fullmäktige i Helsingfors godkände detaljplanen för området 2019. Planen möjliggör bostäder för över 7 000 stadsbor och arbetsplatser för kring 3 000 personer. Också kajer för båt- och fartygstrafik ska fortsättningsvis finnas på Ärtholmen.

Boende i de nuvarande kvarteren i Ärtolmen har oroat sig för trafiken ut till de nya hemmen och kontoren på Ärtholmsudden.

Helsingfors förvaltningsdomstol går nu på invånarnas linje och ifrågasätter planeringen för trafikens del. Enligt domstolen kan man inte med säkerhet säga att planen uppfyller lagens krav för trafikarrangemangen i området. '

Betydligt fler personer kommer att röra sig på området än tidigare, och planen visar enligt domstolen inte tillräckligt detaljerat hur de större trafikmängderna ska hanteras.

Därför häver domstolen fullmäktiges beslut att godkända planen. Planen måste nu göras om eller så kan staden överklaga beslutet.

Bild: HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning