Domstol: Det är metroleverantören som sölat

Det blev inget av det ambitiösa och världsunika projektet att bygga om gamla metrotåg och även perrongdörrarna på stationen i Nordsjö plockades bort. Affären diskuteras i domstolen.Bild: Markku Ulander

Enligt skiljemannadomstolen fick Helsingfors stads trafikverk HST säga upp avtalet om metrobanans automatisering.

Metroleverantören Siemens krävde att tvisten om avtalet, leveranstider och uppsägningsvillkor skulle behandlas i en skiljemannadomstol. HST motsatte sig Siemens förslag därför att en behandling i skiljemannadomstolen inte är offentlig och för att det inte är möjligt att överklaga domstolens beslut.

HST ville följa Helsingfors stads linje som är öppenhet. Tvister om offentliga upphandlingar avgörs i offentliga rättegångar, enligt HST. Följaktligen ser HST skiljemannadomstolens beslut som en seger medan det enligt Siemens är "en liten sak" som dessutom har inget att göra med tvisten om HST:s rätt att säga upp hela avtalet om Helsingforsmetrons automatisering.

Lång fördröjning

Skiljemannadomstolens beslut gäller ett driftsystem och ställverk som Siemens skulle leverera. Leveransen försenades med 493 dygn. Enligt skiljemannadomstolen svarar Siemens för merparten av förseningen eller 401 dygn det vill säga över ett år.

Skiljemannadomstolen tar inte ställning till ersättningar, det får tingsrätten och eventuellt högre domstolar avgöra. Den egentliga rättegången om det misslyckade projektet med förarlös metro börjar den 12 juni.

HST kräver Siemens på cirka 200 miljoner euro medan Siemens anser att HST ska betala 175 miljoner.

I den stundande rättegången förväntas tingsrätten ta ställning till frågor som handlar om metrobanans säkerhet.

Helsingfors stads trafikverk sade upp avtalet om metrobanas automatisering i januari 2015.

Artikeln har uppdaterats kl 19.43 med ett förtydligande om skiljemannadomstolens beslut och Siemens ståndpunkt.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33