Domkapitlet kan tvingas flytta till förmånligare lokaler efter 250 år i samma hus

Här, granne med Borgå domkyrka och Biskopsgården, har Domkapitlet verkat i 250 år. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Kyrkostyrelsen utreder hur Borgå stifts förvaltningsutrymmen i framtiden kan disponeras. Det kan betyda att stiftet måste lämna Domkapitlets hus i Borgå.

I 250 år har Domkapitlet funnits i samma hus i Borgå, granne med domkyrkan och Biskopsgården, och sedan 1920-talet har Borgå stift verkat där. Huset är värdefullt för Borgå stift och symbolvärdet besk...