Domen: Huawei stoppas i Sverige

Nu kommer domen. Arkivbild. Bild: Ng Han Guan/TT-AP

Kinesiska Huawei stoppas i Sverige. Det är innebörden av förvaltningsrättens dom.

"Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker­hetsläget och hotbilden mot Sverige", skriver rättens ordförande Ulrika Melin i ett pressmeddelande.

Sverige försvagas som telekomland när Huawei slängs ut, enligt bolaget självt.

– Det påverkar hela Sverige som digital nation, sade Kenneth Fredriksen, Huaweis Norden-vd, inför beskedet på frågan om vad som händer om bolaget förlorar i rätten.

Bolaget kan överklaga en eventuell förlust i domstolen. För i praktiken innebär beskedet från Förvaltningsrätten i Stockholms att Huawei blir utestängt från den svenska marknaden.

– Då blir det svårt att fortsätta verka som vi har gjort i Sverige i 20 år, sade Fredriksen.

Och det i sin tur påverkar, enligt Fredriksen, hela den svenska telekommarknaden som är sammanflätad med partners och leverantörer. Konkurrensen försämras också, enligt honom.

Utgör ett hot

I höstas beslöt Post- och telestyrelsen (PTS) att kinesiska telenätsbyggare inte skulle få vara med när Sverige rustar för den nya tekniken 5G. Med den nya lagen och framför allt Säpo i ryggen beslöt myndigheten att Huawei utgör en säkerhetsfara eftersom bolaget är kinesiskt och därmed kan utnyttjas för spionage i de svenska telenäten.

Huawei har hela tiden, senast nu i de rättsliga förhandlingarna gentemot PTS, envist hävdat sin oskuld – det finns ingen koppling till den kinesiska staten.

– Det finns inga konkreta bevis från myndigheten, allt baseras på antaganden, sade Kenneth Fredriksen som hävdar att PTS beslut står i strid mot såväl svensk rätt och EU-rätt.

Den 20 oktober meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som ska delta i den svenska 5G-utbyggnaden inte får använda utrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

"Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE", skrev myndigheten i sitt pressmeddelande om beslutet.

Befintlig utrustning från Huawei och ZTE i gamla nät ska också, enligt PTS, tas bort.

Beslutet kom efter en säkerhetsprövning, gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo, inför den kommande auktionen av svenska 5G-frekvenser.

Enligt Säpo bedriver Kina omfattande cyberspionage och alla kinesiska företag måste rapportera till kinesiska myndigheter.

Huawei nekar till att medverka till spionage och har överklagat beslutet från PTS. Efter rättslig förhandling under våren kommer nu domen från Förvaltningsrätten i Stockholm.

Länder som Australien, Storbritannien och USA har satt stopp för utrustning från Huawei i 5G-näten med hänvisning till att tekniken skulle kunna användas av kinesiska staten för spionage. Flera länder, som Danmark och Norge, har också diskuterat ett nationellt stopp. Även Tyskland har diskuterat frågan men landets nya it-säkerhetslag innebär inte ett explicit förbud mot Huawei-utrustning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning