Domedagarna står nu i kö

Tusentals nya arter upptäcks varje år. Sov lugnt!

Den ena katastrofen efter den andra basuneras nu dagligen ut om hur världens sista tider är på snabbt kommande! Klimatet förändras vilket stämmer, men inte på det vis som propagandan berättar. Solaktiviteten ligger nu nere med få solfläckar och detta inverkar på jordens magnetfält som i sin tur inverkar på havsströmmarna. Detta är ett återkommande fenomen.

Efter istiden har vi haft ett par mäktiga värmeperioder och dito köldperioder. Den senaste köldperioden upphörde i mitten av 1800-talet för att övergå i en maklig uppvärmning som nådde sin kulmen 1930. Denna uppvärmningsperiod kallades då klimatförbättringen! Sedan har kölden sakta återkommit vilket medfört att den kallaste perioden sedan 1870, i Finland, inträffade 1978–1987, men det verkar alla numera ha glömt likt att vi inte hade någon egentlig sommar alls 2017. Den var kall och regnade bort med missväxt i sina spår.

På 1990-talet blev det åter varmare, men sedan 1998 har temperaturen åter sjunkit. Vi är nu, trots rådande propaganda, åter på väg in i en kall period. Klimatet kan inte regleras med vare sig skatter eller politiker. Med deras hjälp kan vi bara motarbeta symtomen, hejda nedsmutsning av naturen och förstörelse av miljön. Koldioxiden står i sig inte för någon klimatuppvärmning. Den är livets gas. Den ger näring åt växterna och växterna producerar i gengäld syre. När temperaturen stiger ökar koldioxiden därefter. Inte tvärtom vilket hävdas. Den är således i sig inte orsaken till någon värmestegring. Detta påpekar också Greenpeacegrundaren Patrick Moore som lämnade organisationen i protest mot klimatförljugenheten som strävade till ett globalt maktövertagande. Detta bekräftas av FN:s förra klimatkommissarie Christina Figueras som sagt att "Den gröna rörelsens mål är att krossa den nuvarande ekonomiska världsordningen, vi skiter i naturen!"

En sjätte våg av utdöende sägs nu vara på gång i världen. Bortåt en miljon arter lär vara hotade av utdöende! Sådana påståenden överraskar mig inte nu eftersom jag under mitt långa liv som naturhistorisk universitets- och museitjänsteman världen runt kunnat iaktta hur realkunskaperna sjunker. "Forskarna" sitter nu i otroligt stor utsträckning och leker med datorprogram och fantiserar fram utdöenden som inte nu finns trots att många arter är i fara.

Det värsta jag hört en professor fantisera är att tusentals djur dör ut innan vi ens hunnit lära känna dem! I historisk tid har 61 däggdjur dött ut och av dem fanns 58 på små och obebodda öar där de utrotades när öarna befolkades. Endast tre var kontinentala arter. Av fåglarna har 129 arter dött ut varav 123 var insulära och sex kontinentala arter. Ryggradslösa djur har vi inte en sådan kontroll på att vi ens skulle veta om någon dör ut. Tusentals nya arter upptäcks varje år. Sov lugnt!

Eirik Granqvist Borgå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning