Domare ska inte längre svära på Bibeln

– Man borde få välja, säger biskop Björn Vikström. Bild: Niklas Tallqvist

Den religiösa domareden tas bort. Från och med 2017 kommer alla nya domare göra en trosbekännelseneutral domarförsäkran.

Efter lagändringen har rättsinstitutioner inte längre någon anknytning till tro, skriver Fritänkarnas förbund i ett pressmeddelande. Tingsrätten har redan tagit bort det religiösa domarlöftet.

– Beslutet motiveras med att 'domarens uppgift är en sekulär uppgift'. Försvarets uppgift är också sekulär, därför borde också trohetseden för soldater tas bort, säger fritänkarnas generalsekretarare Esa Ylikoski. Att svära på heder och samvete ska räcka för så väl soldatrekryter som nationens president.

Domared och domarförsäkran

Domared: "Jag N.N. lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande att jag efter bästa förstånd och samvete skall handla rättvist i alla lagskipningsuppgifter och iaktta lag."

Domarförsäkran: "Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag efter bästa förstånd och samvete skall handla rättvist i alla lagskipningsuppgifter och iaktta lag."

Källa: Finlands lag (finlex.fi)

Det religiösa domarlöftet är en kvarleva från 1723. Biskop Björn Vikström ser inte någon större motstridighet i att svära vid bibeln och att svära vid sin egen heder och eget samvete.

– Jag tycker att det är bra att det finns en valmöjlighet, att den som tror på att det finns en högre rättvisa än den subjektiva har kunnat svära vid Bibeln.

År 1922 såg trofrihetslagen ut så att de som inte hör till en församling gör en försäkran i stället för eden. År 2003 ändrades trofrihetslagen så att var och en själva väljer mellan eden och försäkran.

Fritänkarnas förbund vill se samma förändring i alla statliga institutioner. Vikström ser det som problematiskt att det religiösa rensas bort ur staten. Han anser att man inskränker på individens valmöjligheter när man tar bort den religiösa eden.

– Jag kan stödja den synen på att man inte bör blanda ihop trosutövning och offentlig förvaltning. Men jag tycker att det är fel att man strävar efter att rensa ut alla religiösa inslag, säger Vikström.

I Finland finns få religiösa löften kvar. Soldatens faned, högre tjänstemannalöfte och löftet ministern avlägger har fortfarande religiösa inslag.

Trosbekännelseneutrala löften är exempelvis polisens löfte och läkarens löfte.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning