Doldisstiftelse håller hårt i slantarna för att maximera utdelningen

Sprid ut styrelseuppdragen! Ju fler vi är med och förvaltar det kapital som finns i Svenskfinland, desto bättre, anser styrelseordförande Laila Andersson från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Vd Gun Sandberg-Wallin säger att stiftelsen är redo att släppa in män i styrelsen den dag det inte längre finns styrelser i Finland med enbart män. Bild: Leif Weckström

Samtidigt som vissa fonder och stiftelser har utmärkt sig för pampiga tjänstebostäder eller för att betala ut saftiga juristarvoden till sig själva, finns det de som tänker annorlunda: Kvinnorna i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne håller låg profil och är noga med att pengarna går dit de ska.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne med tillgångar värderade till drygt 350 miljoner euro hör till de förmögnaste i landet och placerar sig i fem i topp bland de kapitalstarkaste finlandssvenska stiftelserna. Men trots sin stora förmögenhet är Brita Maria Renlunds minne känd för att hålla hårt i slantarna då det gäller de egna kostnaderna: De sparsamma vanorna gör att en försvinnande liten del av tillgångarna, under två promille på årsnivå, går till utgifter. En del av avkastningen återplaceras och merparten delas ut till välgörande ändamål: Att främja barnavård, daghemsverksamhet och skolmiljön för barn i svenska skolor och att se till att barnen mår bra.

Stiftelsens grundare Karl Herman Renlund från Karleby, föddes 1850 i en syskonskara med åtta barn. Fadern jobbade till sjöss och sonen Karl Herman skickades som 14-åring till Helsingfors för att bli lärling. Det blev startskottet på en sällan skådad klassresa: Renlund kom att jobba på Stockmann och andra detaljvaruhandlar och blev så småningom ägare till Renlunds järnhandel och lantdagsledamot. Renlund lät bygga flera stenhus i Helsingfors och var en aktiv konstsamlare. Han lånade ut pengar till ändamål som han uppfattade som viktiga: Bland annat såg han till att Fazer fick kapital för att starta upp sin verksamhet och Renlund kom också till undsättning då kompositören Jean Sibelius hade problem med obetalda skulder.

Kvinnostyre

I den finlandssvenska fondvärlden där det inte sällan är samma personer som sitter på många poster och där begreppet "fondherrar" har blivit vedertaget, ter sig doldisstiftelsen Brita Maria Renlunds minne som något av en udda fågel: Ända sedan starten för hundra år sedan har stiftelsen enbart haft kvinnor i styrelsen eftersom det var så Karl Herman Renlund ville ha det.

– Då stiftelsen grundades var det inget märkligt att verksamheten hölls i gång med kvinnokrafter, men det var exceptionellt att det ekonomiska ansvaret gavs till kvinnor, säger Mattlidenrektorn Laila Andersson som är ordförande för Brita Maria Renlunds minne sedan december.

Renlund som aldrig gifte sig var starkt präglad av sin mor, Brita Maria, och uppkallade stiftelsen efter henne. Han hade sett hur modern knegade och slet och hans uppfattning om kvinnor som arbetsamma och plikttrogna gjorde att redan den första styrelsen enbart hade kvinnor som medlemmar.

Man kan fråga sig om styrelsens könssammansättning har bidragit till hur stiftelsen använder sina medel. Vad har det för betydelse att ni har hållits utanför de finlandssvenska bästa broder-nätverken?

– Det är svårt att säga eftersom vi inte vet hur det är att tillhöra de kretsarna. En sak som spelar en roll är att våra styrelsemedlemmar är kvinnor som har nära kontakt med fältet och som själva vet vad det innebär att jobba som barnträdgårdslärare eller lärare.

"Sprid styrelseposterna på många"

Stiftelsens styrelse väljer inte in nya medlemmar som är släkt eller vänner till sittande medlemmar. Ett annat drag är att styrelsemedlemmarna vill undvika förtroendeuppdrag i andra organisationer och helhjärtat koncentrerar sig på just Brita Maria Renlunds minne.

– Det är viktigt att kunna samarbeta om olika gemensamma satsningar med andra som delar ut pengar, men det betyder inte att man ska sitta i varandras styrelser. Det räcker att man koncentrerar sina krafter på en stiftelse. Det finns många duktiga personer i vårt samhälle och därför är det förnuftigt att sprida styrelseuppdragen mellan många. Ju fler vi är med och förvaltar det kapital som finns i Svenskfinland, desto bättre, säger Andersson som vid sidan om styrelseposten i Brita Maria Renlunds minne, endast har suttit med i Skolidrottsförbundets styrelse, en post som hon nu kommer att lämna.

Jämfört med många andra föreningar, stiftelser och fonder har damerna i Brita Maria Renlunds minne, medvetet valt att verka i kulisserna – inte genom storslagna publika satsningar.

– Vi är inte de som behöver synas och höras. Det viktiga är det vi sysslar med.

En förklaring till stiftelsens exceptionellt låga kostnader är att Brita Maria Renlunds minne inte har någon egen verksamhet eller egendom som är dyr att upprätthålla. Tidigare drev man internat, men dem har man avvecklat och i stället står stiftelsen för hyran för skärgårdselever som går i skola i Pargas och Åbo.

Ett annat utmärkande drag är att stiftelsens styrelsemedlemmar själva går igenom samtliga ansökningar, i år 510 stycken, innan styrelsen fattar beslut. I andra organisationer kan det ofta vara ett mindre arbetsutskott eller tjänstemän som sköter den biten.

– Det är viktigt att alla i stiftelsen vet vad som är på gång, så att det inte uppstår situationer där man får läsa nyheter om stiftelsen via tidningen, säger vd Gun Sandberg-Wallin.

Brita Maria Renlunds minne håller också tät kontakt med sina revisorer.

– Alltid då vi planerar något nytt, talar vi om det för revisorerna och frågar vad de tycker, säger Sandberg-Wallin.

Trots att stiftelsen hör till de förmögnaste i landet, sköttes verksamheten länge utan en enda anställd. Först för två år sedan blev tidigare ordföranden Sandberg-Wallin vd. Beslutet hängde ihop med att stiftelsen hade vuxit ekonomiskt och fick allt mer ansökningar av organisationer som sökte finansiering.

Gun Sandberg-Wallin och Laila Andersson har följt med nyheterna om Svenska Folkskolans vänners tjänstebostadsarrangemang och oegentligheterna i Nymanska stiftelserna och Bensows stiftelse.

"Som att handskas med skattemedel"

– Det är viktigt att vi som leder stiftelser aldrig glömmer att vi förvaltar andras pengar. Vår stiftelse leds av personer som alla har jobbat inom den offentliga sektorn och som vet hur noggrann och sparsam man måste vara då man har hand om allmänna medel. Vi köper inte saker för att vi kan göra det och vi reser inte för att vi har möjlighet att göra det, säger Gun Sandberg-Wallin.

De senaste fyra åren har stiftelsens ledning hållit strategidagar en gång per år och gjort kortare resor i turistklass. Första resan gick till Island, en gång har man varit i Amsterdam och i fjol somras ordnades strategidagen i Mariehamn. I år åker kvinnorna för ett par dagar till Gotland.

– Vi kollar biljett- och hotellpriserna noga och åker bort för att få tid att diskutera igenom viktiga frågor. Under årets strategidagar ska vi diskutera vem som är fattig i dagens Finland, berättar Sandberg-Wallin.

Någon tjänstebostad har Gun Sandberg-Wallin inte och som jämförelse kan noteras att hennes inkomster på årsnivå ligger 100 000 euro under kollegan Johan Auras på Svenska Folkskolans vänner som förvaltar en betydligt mindre förmögenhet än Brita Maria Renlund.

Vi vet att kvinnor har lägre lön och det finns de som hävdar att det beror på att kvinnor inte tar för sig. Är ni ett exempel på det jämfört med andra stiftelser?

– Vi diskuterar årligen alla arvoden och ersättningar och vi anser att de är skäliga. Kvinnor skall ta för sig i livet precis som män, men det gäller inte då man förvaltar en stiftelsens förmögenhet, säger Laila Andersson.

Hyr ut sin stora kontorsvåning

Brita Maria Renlunds minne ägde tidigare tre våningsplan i hörnet av Skillnadsgatan och Lilla Robertsgatan. Siftelsen valde att inte inrätta ett stort eget kontor i byggnaden, utan sålde ut två våningsplan och behöll en våning som man hyr ut: detta för att få så god och säker avkastning som möjligt. I stället finns Brita Maria Renlunds kontor i en betydligt mindre kontorsvåning på 100 kvadratmeter som man hyr av Svenska folkskolans vänner.

Upplever ni att ert rykte har befläckats för att det finns andra fonder som har fått dålig publicitet?

– Det har varit tråkigt att ta del av diskussionen eftersom utomstående som inte vet hur vi jobbar, kanske drar alla över samma kam, säger Sandberg-Wallin.

Nästa år då Brita Maria Renlunds minne fyller 100 år kommer det inte att vankas någon överdådig fest, bara en middagsbjudning för några tiotals personer: viktiga samarbetspartner och tidigare styrelsemedlemmar. I stället tänker damerna i stiftelsens ledning fira hundraåringen genom ökad utdelning:

– Hellre sätter vi pengarna på att ge dem till dem vi finns till för än på oss själva, säger Sandberg-Wallin.

Stödjer dagis och eftis

Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor.

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understödja privat barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever och sommarrekreation för barn.

I stiftelsens styrelse sitter Laila Andersson, ordförande, Harriet Ahlnäs, viceordförande , Maria Björkgren-Vikström, Ulrika Eur-Nyholm, Heidi Lithen, Michaela Skrabb och Birgitta Åberg.

Stiftelsen har ett finansråd som sköter kapitalförvaltningen. Medlemmar i finansrådet är Mikael Paul och Magnus Öhman.

Stiftelsen har bara en anställd: vd Gun Sandberg-Wallin.

I januari var stiftelsens förmögenhet 353 miljoner euro.

De senaste åren har utdelningen legat på kring 10 miljoner euro.

Stiftelsen äger också bostadshus på Busholmen och i Tölö som den hyr ut till lärare och daghemspersonal utan att göra vinst.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning