Dold agenda för Hagahemstomterna?

Jag finner det märkligt att staden nu vill negligera de ritningar som tidigare uppgjorts för tillbyggnad av Hagahemmet.

I mer än ett års tid har jag dagligen kört förbi Esperi Cares tomma "holkar" i Gammelboda. Det är konstigt att ett företag investerar kapital i fastigheter om det inte finns ett klart avtal för inkomst och lönsamhet. Hur kom det sig att Esperi Care byggde just på denna tomt? Vem äger marken där Esperi Care nu har byggt?

Hagahemmet ligger på stadens mark, men hur är det med marken som nu föreslås för en ny byggnad vid Järnvägsgatan. Vem äger den?

Varför är det så bråttom med utflyttningen från Hagahemmet? Det är säkert tungt för personalen att arbeta i nuvarande oändamålsenliga utrymmen. Men frågan om var våra äldre människor skall få sin sista hemvist är så pass viktig att saken tarvar en grundlig genomgång. Av erfarenhet vet jag att det ofta finns en dold agenda bakom brådskande beslut som berör fastighetsplanering och förändring av infrastrukturen. De stora intressenterna håller ofta låg profil, och det är därför viktigt att besluten fattas snabbt så eventuella oegentligheter inte hinner uppdagas.

Jag finner det märkligt att staden nu vill negligera de ritningar som tidigare uppgjorts för tillbyggnad av Hagahemmet. Eftersom en tillbyggnad med ett tillägg för 40 platser inte, vad jag förstår, skulle framtvinga någon flyttning av de gamla under uppförandet. Esperi Cares snävt tilltagna utrymmen, strax intill landsvägen utan lummig växtlighet och fågelsång, skulle därmed bli outnyttjade för Hagahemsåldringarna. I nuläget verkar ett beslut om tillbyggnad av någon underlig anledning helt förkastligt, och tydligen i strid med uppgjorda planer för markanvändning i Ekenäs.

Det är också viktigt vid dylik brådskande planering att se på området runt Hagahemmet. Vem äger mark runt stadens tomtmark där Hagahemmet nu är beläget? Vilka planer föreligger här?

Stadens beslutsfattare måste i denna fråga i första hand ha åldringarnas bästa i åtanke.

Anne-Charlotte Söderström Västervik

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54