Dödsstraffets mörka historia i Finland: Suicidalmord, tidelag och gammaltestamentliga straff

Den här makabra synen mötte den brittiska forskningsresanden Edward Daniel Clarke vid Siikajoki i Österbotten 1799. Den avrättade soldaten Simon Storms kvarlevor hade hängts upp vid vägrenen som varnande exempel. Bild: Docendo / Edward Daniel Clarke

Att ta livet av någon annan för att själv bli avrättad kunde framstå som ett rationellt val för en finländare som ville ha en enkelbiljett till evigheten. Suicidalmord är ett av de hårresande fenomen som framträder när forskaren Mikko Moilanen granskar dödsstraff i det tidigmoderna Finland ur de avrättades synvinkel.

Under en forskningsresa i Österbotten på sommaren 1799 möttes den brittiska vetenskapsmannen och senare Cambridgeprofessorn Edward Daniel Clarke av en syn som gjorde sådant intryck att han både teckna...