Dödsskjutningen i Hangö går vidare till hovrätten

Bild: Lehtikuva/Kaisa Siren

I december 2015 avled en beväring i samband med en skjutövning i mörker på Försvarets område i Syndalen i Hangö då en officerselev av misstag sköt mot beväringen i stället för mot måltavlan. Behandlingen av ärendet fortsätter nu i hovrätten.

Beväringen dog omedelbart. Det var Sjökrigsskolan som ordnade övningen.

Nu vill åklagaren och den avlidna officerselevens anhöriga ha strängare straff, skriver Svenska Yle.

Det två officerare som tidigare dömts vill däremot att åtalen förkastas eller brottsrubrikerna lindras. Den officerseleven som avfyrade det dödliga skottet kommer inte att överklaga sin dom, men de två dömda officerarna, skjutningens ledare och eldverksamhetens övervakare, har överklagat. De tycker att de inte har gjort sig skyldiga till brott, utan följt de regler som finns för skjutningar, och anser att det var omöjligt att förhindra olyckan.

Åklagaren anser att ledarna för mörkerskjutningen borde ha tagit riskerna på allvar, men att man handlade precis som tidigare trots kända risker. Åklagaren tycker att också hela skjutövningens ledare borde få ett straff. Den avlidna officerselevens anhöriga kräver straff för hela skjutningens ledare samt strängare straff för de två dömda officerarna.

Det är oklart när Helsingfors hovrätt kommer med sitt beslut.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03