Dödsolyckan i Syndalen i rätten i dag

Rättegången kring dödsolyckan i Syndalen inleds i dag i Västra Nylands tingsrätt.

Olyckan inträffade under en skjutövning i mörker som Sjökrigsskolan höll i Syndalen i december 2015. En beväring misstog sig och trodde att en annan beväring var ett mål och sköt honom. Den skjutna beväringen avled nästan genast trots att man omedelbart inledde första hjälpen.

De åtalade är tre officerare som varit ansvariga för övningen samt en officerselev som deltog i övningen. De åtalas för tjänstgöringsbrott eller tjänstgöringsbrott av oaktsamhet. Dessutom åtalas samtliga för dödsvållande. I förundersökningen har de bestridit att de gjort sig skyldiga till något brottsligt.

För krävande övning

Olycksutredningscentralen har i en utredning slagit fast att övningen var för krävande. De som deltog hade inte fått tillräcklig utbildning som skulle ha förberett dem för den här typens övning.

Centralen konstaterade i sin utredning att målen som var märkta med reflexspray och beväringarna som var märkta med glödljus var förvillande lika i mörkret. Vid skjutningen användes ljusförstärkare och truppen hade inte hunnit få rutin i användningen av dem. Vid olyckstillfället var det mycket mörkt, vilket minskade ljusförstärkarens effekt.

Dessutom var målen placerade på ett farligt sätt.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning