Dödlig asteroid gav oss regnskogarna

Var det en asteroid för 65 miljoner år sedan, som gjorde att vi har regnskogar i dag? Bild: Rodrigo Abd/TT

Samma asteroid som dödade dinosaurierna gav oss också regnskogarna. Den slutsatsen drar forskare efter att ha analyserat tusentals fossila frön.

Enligt forskarna, verksamma vid Smithsonian Tropical Research Institution i Panama, finns en tydlig skillnad före respektive efter det att en 12 kilometer stor asteroid brakade in i jorden för en sisådär 65 miljoner år sedan.

Förutom att dinosaurierna dog ut, skriver forskarna i tidskriften Science, resulterade smällen även i de regnskogar som fortfarande täcker stora områden runt jordens mitt.

Enligt forskarna, som har analyserat fler än 50 000 fossila pollen och cirka 6 000 fossila blad, ändrade skogarna utseende. Medan dinosaurierna fortfarande levde bestod skogarna främst av kottbärande barrträd och ormbunkar.

Träden stod förhållandevis glest. Deras trädkronor överlappade inte varandra, vilket gjorde det möjligt för solljuset att nå marken. Efter den stora smällen, däremot, gick den biologiska mångfalden bland växterna ned kraftigt, nästan halverades.

Regnskog är en ständigt grön skog i områden med en årsnederbörd av minst ca 1 500 mm, ofta väsentligt mer, fördelad över minst 9-10 av årets månader.

Tropisk regnskog finns framför allt i norra och centrala Sydamerika, östra Centralamerika, Västindien, Väst- och Centralafrika, östra Madagaskar, Sydöstasien, Nya Guinea med kringliggande öar samt nordöstra Australien.

Den tropiska regnskogen domineras av fleråriga, vedartade, växter. Skogen byggs upp av talrika träd, ibland upp till strax över tvåhundra arter per hektar. Skogen är flerskiktad och bildar ofta ett jämnt krontak.

Källa: Nationalencyklopedin

Grönt tak

Många trädarter dog ut, men därefter, när skogarna återhämtade sig, blev blomväxter (gömfröiga eller angiospermer) mycket mer vanliga. Trädens kronor började gå in i varandra. Ett kompakt "tak" bildades, vilket gjorde det svårt för solljuset att nå marken. Under trädkronorna bildades ett fuktigt mikroklimat, ungefär som i dagens regnskogar.

Processen var dock långsam. Antagligen, säger forskarna, tog det runt sex miljoner år innan omvandlingen var ett faktum.

Men hur kommer det sig att skogarna gick från det ena till det andra? Forskarna föreslår tre möjliga förklaringar.

För det första kanske dinosaurierna förhindrade att skogarna växte sig alltför täta på deras tid, genom att de helt sonika åt upp och trampade ner mycket av det som växte på marken. En annan möjlighet är att aska föll ner i kölvattnet på asteroiden, aska som gjorde jorden extra näringsrik, vilket gav de mer snabbväxande blomväxterna en fördel.

Lång process

Enligt forskarna behöver en förklaring inte utesluta en annan. Antagligen, säger de, var det en kombination av olika faktorer som resulterade i de regnskogar vi har i dag.

– Läxan att lära sig är att under plötsliga störningar, så studsar tropiska ekosystem inte bara tillbaka. De ersätts av något annat och den processen tar oftast väldigt lång tid, säger en artikelns huvudförfattare, Mónica Carvalho, till BBC News.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning