Döden sprider sig i Östersjön – professor varnar för att kasta pengarna i sjön

Årligen förekommande rikliga algblomningar är det synligaste symtomet på att Östersjön lider av syrebrist. Det beror främst på övergödning. Bild: Kevin O'Brien/Forststyrelsen

Femton procent av havsbottnen i Östersjön är död. Det finns en stor enighet om att rädda havet men en lika stor oenighet om bästa metod.

Syrebrist råder nu på en större andel av Östersjöns botten än vad som någonsin har dokumenterats, visar en ny rapport från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Hela femton procent av Öst...