Dödade sina två små barn - benådas efter 14 år

Bild: Lehtikuva:Roni Rekomaa

Helsingfors hovrätt har gått med på villkorlig frigivning av en manlig livstidsfånge som sköt ihjäl sina 3- och 5-åriga barn medan de sov. Morden begicks i Kides år 2004.

Mannen friges den första oktober. Då har han avtjänat 14 år och 6 månader av sitt livstidsstraff.

Hovrätten stödjer sig på Brottspåföljdsverkets och Psykiatriska fångsjukhusets utlåtanden. Båda förordade en frigivning. Även mannen hördes i hovrätten.

Vid en villkorlig frigivning måste rätten beakta brottets art, den dömdas eventuella andra kriminella handlingar och risken för att fången efter frigivningen gör sig skyldig till motsvarande våldsbrott.

Hovrätten ansåg att mannens uppförande och deltagandet i fängelsets arbetsprogram under fängelsetiden också talade för att hans ansökan skulle beviljas.

Han har också ordnat med bostad och utkomst efter frigivningen.

Brottets art tillmättes betydelse, men hovrätten ansåg att det nu förflutit så lång tid sedan brotten begicks att de inte påverkar beslutet. Risken för att han kan begå nya våldsbrott bedömdes som låg eller medelmåttig.

Mannen var 42 år gammal när han begick brotten. De föregicks av en skilsmässa och svartsjuka. Familjen hade gått i terapi. I det sammanhanget hade mannen i vårdpersonalens närvaro hotat ta livet av barnen. Psykologen och de andra vårdmyndigheterna hade inte tagit hotelserna på allvar och därför inte kontaktat polisen.

Mannen förverkligade sitt hot när han under förevändning att hämta en barnstol från parets tidigare gemensamma bostad sköt bägge barnen med ett avsågat miniatyrgevär medan de sov.

Ex-hustrun hade för ögonblicket gått för att hämta någonting från sin bil.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03