Döda klumpfiskar flyter i land i Danmark – hinner inte undan kylan

Här en klumpfisk som hittades i norra Öresund oktober 2011. Nyligen har tre klumpfiskar på kort tid hittats i Danmark. Bild: TT/Öresundsakvariet

Tre klumpfiskar har de senaste dagarna hittats i Danmark. Den märkliga fiskarten har svårt att hantera de sjunkande vattentemperaturerna på hösten, konstaterar Øresundsakvariet i Helsingör.

Akvariets personal har ryckt ut och hämtat jättefiskarna. I ett fall var den levande, men den dog efter några få dagar eftersom den tagit skada av att ligga på grunt vatten.

"Klumpfisk kan inte klara sig i vatten som är kallare än 15 grader och den varma sommaren har lockat många klumpfiskar till danska farvatten", skriver akvariechef Jens Peder Jeppesen i ett pressmeddelande.

Klumpfisken är den största benfisken – den kan bli cirka fyra meter lång och väga upp till två ton. Trots sitt klumpiga utseende kan den under optimala förhållanden simma på ordentligt och även hoppa upp över vattenytan. Normalt lever den i varma och tempererade hav.

När det blir kallt i vattnet sjunker aktivitetsnivån hos klumpfisken och de grunda vattnen runt den danska kusten kan bli till fällor. Därför är det just under perioden oktober-december som klumpfiskar hittas döende eller döda i Danmark.

De fiskar som nu uppmärksammats hade antingen strandat eller fastnat på mycket grunt vatten. Två av dem hittades på norra Själland och en på Jylland.

Akvariechefen hoppas att alla som observerar klumpfisk hör av sig. Döda fiskar kan användas som studieobjekt och skulle en levande klumpfisk hittas finns det plats för den i ett Nordsjöakvarium på Jylland.

Det finns fyra olika klumpfiskarter, varav den största heter just klumpfisk.

Den minsta blir 80 centimeter lång, de övriga kan bli uppåt fyra meter och väga uppåt två ton.

Klumpfiskar har ett säreget utseende – de är kraftigt sammantryckta från sidorna och kroppen är rund eller långsträckt oval. Munnen är trutande.

Klumpfiskar lever i fria ytvatten i varma och tempererade hav.

Källa: Nationalencyklopedin

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning