DO: Inga juridiska hinder för att möblera om vaccinationsordningen

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman ser inga juridiska problem med regeringens planer att omfördela vaccindoser enligt regionala omständigheter. Bild: SPT-Brand Photo

Enligt diskrimineringsombudsmannen är det motiverat att prioritera vissa regioner i coronavaccineringen.

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman ser inga juridiska problem med regeringens planer att uppdatera vaccinationsordningen och omfördela vaccindoser enligt regionala omständigheter.

Om en prioritering av vissa regioner i vaccineringen gör att man bättre kan skydda befolkningens liv och hälsa är åtgärden enligt DO motiverad och jämlik.

DO skriver i sitt utlåtande att principen om likabehandling inte i sig utgör ett hinder för att rikta vaccinationer till vissa befolkningsgrupper om prioriteringen "jämnar ut de hälsorisker för människorna som pandemin orsakar".

DO anser ändå att statsrådets förordning om frivilliga coronavaccinationer ska ändras om regeringen går in för riktade vaccinationer till befolkningsgrupper i vissa regioner.

Diskrimineringsombudsmannen understryker att omfördelningen av vaccinationerna på regionala grunder förutsätter att myndigheterna lyckas visa att det förhindrar spridningen av smittan på ett mer effektivt sätt än om vaccinationerna delas jämnt bland hela befolkningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning