DN: Männen styr idrotten i Sverige

Bild: Mostphotos

Tre av fyra på ordförandeposten i svenska idrottsföreningar är män. Bland styrelsemedlemmarna totalt är sex av tio män.Det visar en studie från Centrum för idrottsforskning om "hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran", som gjorts på uppdrag av den svenska regeringen, skriver Dagens Nyheter.

6 325 föreningar svarade på en enkät som gått ut till samtliga lokala föreningar knutna till Riksidrottsförbundet, och bland dem fanns samtliga av Riksidrottsförbundets idrotter representerade.

Enligt enkäten är 63 procent av styrelsemedlemmarna män. På ordförandeposten är 76 procent män.

– Jag är besviken, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, till DN.

– Vi har ett program som säger att vi ska komma till 60–40 2017, då går det inte att säga att 76 procent är män.

I åtta av tio fall har styrelsemedlemmarna erfarenhet från andra typer av styrelseuppdrag, enligt enkäten. Lejonparten är över 40 år.

– Vår studie visar att man lär sig mycket om föreningsdemokrati av att delta i styrelsearbetet och i en förenings demokratiska processer. Men eftersom få är med, och eftersom just dessa personer ofta redan har föreningsvana, så måste man nog tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola, säger utredare Johan R Norberg på Centrum för idrottsforskning till tidningen.

Studien lämnas till regeringen i veckan.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning