Djurskyddsförening ifrågasätter kräftskivan som tradition

Kräftsäsongen inleds på lördag. Bild: Lehtikuva/Anni Reenpää

Kräftskivan hör till sommarens höjdpunkter för många men traditionen är problematisk. Helsingfors djurskyddsförening (Hesy) föreslår ett förbud på att koka obedövade kräftor. I så fall borde vi helt och hållet avstå från att äta kräftor, säger kräftforskaren.

Kräftsäsongen börjar den 21 juli och pågår till slutet av oktober.

Miljömässigt är inhemska signal- och flodkräftor det bästa alternativet, spanska och franska röda sumpkräftor (Procambarus clarkii) är också ett hållbart alternativ.

Släpp inte ut kräftor i vattendrag. Flytta inte heller på kräftburar från ett vattendrag till ett annat utan att desinfektera dem först.

Källa: WWF, Luke

På lördag inleds kräftsäsongen i Finland och för många betyder det att det är dags att ordna den traditionella kräftskivan. I och med att döda kräftor och skaldjur förfars snabbt brukar de kokas levande. Hesy kräver att alla kräftor, humrar och övriga tiofotade kräftdjur ska bedövas innan kokning och att kräftdjur och skaldjur ska förvaras i naturliga förhållanden innan de avlivas. Föreningen hänvisar till olika undersökningar som visar att skaldjur känner smärta.

Sedan mars har det varit förbjudet i Schweiz att lägga levande humrar i kokande vatten och Hesy efterlyser motsvarande lagstiftning i Finland. Enligt Hesy är det också problematiskt att levande skaldjur säljs till vanliga konsumenter i och med att det kräver en viss yrkeskunskap att avliva skaldjur mekaniskt.

– Gällande lagstiftning förutsätter att skaldjur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. Det svåra är att avlivandet av kräftor inte övervakas på något sätt och levande djur kan dödas med väldigt ifrågasatta metoder i hemmen, säger Hesys ordförande Hannele Luukkainen i ett pressmeddelande.

Eftersom kräftor och andra skaldjur inte utgör en nödvändig del av människans föda uppmanar föreningen den som grubblar över djurens välbefinnande att avstå från att äta dem.

– En kräfta innehåller väldigt lite ätbart kött och det finns skäl att ifrågasätta våra traditioner, säger Luukkainen.

Hesy efterlyser motsvarande lagstiftning i Finland som i Schweiz. Där är det olagligt att lägga levande humrar i kokande vatten. Bild: Ksf-arkiv

Hyfsat livskraftig kräftstam

Forskare Esa Erkamo vid Naturresursinstitutet (Luke) förstår Hesys resonemang men säger att vi i så fall borde avstå från att äta kräftor helt och hållet.

– Att koka kräftorna är det varsammaste sättet att döda dem. Visst känner den smärta under en kort stund men trots det ser vi att det är bäst att koka kräftorna. Om vi vill fortsätta äta kräftor så måste vi koka dem, säger Erkamo.

Han säger att den inhemska kräftstammen är hyfsat livskraftig i allmänhet men däremot ser läget sämre ut för flodkräftan, som framför allt hotas av kräftpesten.

– Vi utreder och överväger behovet av att ändra på dess rödlistning. Rimliga flodkräftstammar förekommer i landets östra och norra delar samt på Åland men det är beklagligt att läget är så dåligt.

För signalkräftans del minskade stammen kraftigt i början av 2010-talet men har så småningom återhämtat sig. Under de senaste åren har den totala kräftfångsten varierat mellan 2–3 miljoner kräftor, vilket är betydligt mindre än toppåret 2009 då fångsten närmade sig 8 miljoner kräftor. Enligt Erkamo är kräftfisket ändå rätt så hållbart i Finland.

Kräftor gynnar vattendragen

Kräftpesten är det överlägset största hotet mot kräftorna och det bästa sättet att stärka kräftstammarna är att förebygga spridningen av sjukdomen. Utplantering av flodkräftor kan också övervägas på sådana platser där forskare uppskattar att stammen har goda chanser att klara sig under en längre tid. Odling och utplantering av signalkräftor är i nuläget strängt förbjudet eftersom djuret betraktas som en invasiv art och så gott som alla stammar bär på kräftpest.

Enligt Erkamo är den inhemska flodkräftodlingen småskalig och belastar inte miljön. Kräftorna lättar på syrebristen i vattendragen och i själva verket gynnar kräftfisket miljön.

– Näringsämnen avlägsnas från våra vattendrag då vi fiskar kräftor och det lättar på syrebristen. Livskraftiga kräftstammar äter upp stora mängder murknande växter som använder upp syre och det finns uppskattningar enligt vilka kräftstammarna gynnar vattendragen. I mindre vattendrag kan vi konkret se effekten.

Enligt kräftforskaren gynnar kräftorna och kräftfisket våra vattendrag. Bild: Lehtikuv/Anni Reenpää

Högsäsong för fiskrestaurang

På restaurang Meripaviljonki i Hagnäs är tidpunkten en del av högsäsongen. Restaurangchef Jani Korpihete säger att restaurangen köper sina råvaror hos en grossist och är väldigt noga med att endast använda hållbart fiskade och MSC-certifierade arter. Däremot brukar restaurangkunderna mer sällan fråga efter fiskarna och skaldjurens ursprung.

Vad anser du om förslaget att förbjuda kokning av levande kräftor?

– Jag kan inte riktigt ta ställning – hur skulle kräftorna då dödas? Kanske det vore bättre att de bedövas först men jag känner inte till vilket som är värre för kräftan att bedövas eller kokas, säger Korpihete.

Är det acceptabelt att koka levande kräftor?

Laddar ... Laddar ...

Kräftskivan är för många en av sommarens höjdpunkter. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning