Djurskyddet är inte ok inom EU

Slakta djuren på uppfödningsplatsen i stället för att transportera dem levande till slakt, kors och tvärs över hela jorden.

Finland är nu ordförandeland i EU och vi har vissa förväntningar ... Vi kunde börja med att se till att EU:s regelverk följs av alla medlemsländer. Också av Rumänien, varför tillåts detta land ha sina egna regler beträffande djurtransporter i sommarvärmen?

Från Rumänien fraktas 70 000 till länder vid Persiska viken i strid mot bestämmelserna. Ansvarige kommissionären Vytenis Andriokaitis avråder från dessa transporter till Kuwait, Quatar och Förenade Arabemiraten. Rumänien framhärdar och båtarna avseglar från hamnen i Midia. År 2018 upptäcktes liknande fall där djur i princip kokades levande i heta båtar- täckta av avföring, kippande efter luft och utan mat och vatten.

Enligt befintliga EU-regler får inte djur transporteras om det inte kan säkerställas att djuren inte kommer till skada och utsätts för onödigt lidande under transporten. Eurogroup for Animals uppmanar EU att vidta åtgärder mot Rumäniens hantering av får och bristerna i att följa regelverket.

Men, vad göra då EU självt verkar komma med dubbelbottnade budskap i djurskyddsfrågorna? Ett nytt handelsavtal håller på att manglas fram mellan EU och Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, de så kallade Mercosur-länderna (Sydliga gemensamma marknaden), om handel med kött från kor och kycklingar från dessa länder. I detta avtal som väntas sänka tullavgifterna på kyckling och nötkött finns ingen motprestation i form av bättre djurskydd. Hur kan det komma sig?

Det här är väl fel väg att gå? Handelsavtal som gynnar sämre djurskydd ...

Varje dag transporteras cirka en miljon djur i Europa, de flesta till slakt, men också till avel. Detta är ohållbart på kort och lång sikt. Det är inget annat än djurplågeri vilket man förstår om man bryr sig om att sätta sig ens litet in i frågan.

EU-parlamentet är också medvetet om detta. I februari i år antogs "Implementation Report on live animal transport" vilket bland annat innebär att EU-kommissionen bör ta fram en strategi för att ersätta transport av levande djur till slakt med transport av kött i stället.

Med andra ord; slakta djuren på uppfödningsplatsen i stället för att transportera dem levande till slakt, kors och tvärs över hela jorden.

Och se nu till att få Rumänien att börja följa reglerna för transport av slaktdjur, då sådana en gång finns. Så mycket och så länge som vi kämpat för bättre djurskydd och regler i unionen.

Christer Alm ordförande Ingeborg Lindholm styrelsemedlem Miljöringen

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning