Djupare analys av Pisaresultaten behövs

På en mycket kort tid har den finska skolan rasat på Pisaskalan.

I HBL (11.10) slås en rubrik om huruvida det finska skolundret lever upp till sitt rykte stort upp på sidan. Innehållet i texten däremot är synnerligen magert, saknar helt analys och missar rentav helt poängen. Här hänvisas till en podd och till forskares kommentarer om perioden 1990-2020. Båda är i och för sig korrekta. Likaså nämns den relevanta frågan om skillnaden mellan flickor och pojkar i olika stadier av skolgången.

Vad Pisaresultaten beträffar gäller frågan dock inte de senaste 30 åren, utan rubriken hänvisar till den degradering i resultaten som observerats inom de senaste 5-10 åren. På en mycket kort tid har den finska skolan rasat på Pisaskalan. Det är viktiga data att bearbeta och analyserna är värda att refereras ordentligt oberoende av faktumet att Pisa bara kommer åt några av de många fasetterna i undervisningen. Den analysen hade suttit rätt under en så alarmistisk rubrik.

Själv ser jag inte längre direkt vad som sker i vår undervisning på den nivån Pisa mäter. Däremot ser jag på högskolenivå både magister- och doktorsarbeten som exponeras för internationell jämförelse. Där ser jag en starkt växande diversitet och en klyfta mellan å ena sidan väldigt aktiva studerande och å andra sidan en mera passiv falang. Som arbetsgivare inom medicinsk diagnostik för mestadels utländska kunder ser jag också bara 10 procent ansökningar från finländska studerande medan resten utgörs av utländska studerande. Samtidigt ser jag alltför många arbetsgivare som annonserar på engelska, men kräver utomordentliga kunskaper i finska.

Det är bara olika observationer och inte baserat på robusta data som i Pisaundersökningarna, men det väcker hos mig en viss oro och jag tycker att samhället behöver en djupare analys av Pisaresultaten och hela vår undervisningssektor och dess förhållande till det nya, mera öppna och diversifierade Finland.

Christophe Roos, Otnäs

Svar Artikeln där Pisarapporten nämns är inte en nyhetsartikel, utan en artikel om innehållet i podcasten Vetskap, som produceras av Svenska litteratursällskapet i samarbete med HBL. Vi på HBL välkomnar givetvis en gedigen analys av Pisaresultaten.

Gunilla Celvin, nyhetschef, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning