Divergerande bågar

"Om högern tror att lösningen är att sugas med i de nationalistiska begränsningarna ser 2020-talet ut att erbjuda mörker."

Vad har präglat det decennium som i dessa dagar förpassar sig till historien?Jag ställer frågan trots det vanskliga i att ringa in samhällsutvecklingen i avgränsade tidsperioder.Raderar vi ordet "präg...