Distansjobbet har förändrat resandet men HRT:s kris löses inte med höjda biljettpriser: "Vi hamnar i en ond spiral"

Antalet passagerare har sjunkit drastiskt i kollektivtrafiken. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Ett ansträngt ekonomiskt läge för huvudstadsregionens kollektivtrafik leder till att nya lösningar krävs för att underskottet för Helsingforsregionens trafik inte ska skena i väg. – Vi måste reagera snabbt på att allt fler jobbar på distans och sällan åker kollektivt, säger HRT:s styrelsemedlem Sirpa Hertell.

Helsingforsregionens trafik, HRT, väntas i år förlora 120 miljoner euro i form av uteblivna biljettintäkter, när coronapandemin har minskat kraftigt på resandet i kollektivtrafiken. HRT försöker med f...