Distansarbete kräver sträng disciplin, men ställer ännu större krav på arbetsgivarna och företagsledningen

Distansarbetet förutsätter att den i egen hemmiljö arbetande är klart medveten om företagets övergripande målsättningar och hur den egna arbetsuppgiften ingår i ett större sammanhang.

Efter en dryg vecka av coronakarantän är det på tok för tidigt att dra slutsatser och ännu mindre ställa sig frågan: Har vi lärt oss någonting?

Lyhörde, vidsynte och med tillräckligt vass penna begåvade ledarskribenten Torsten Fagerholm stimulerar dock en mängd HBL-läsare till att inte helt förpassa också tankeverksamheten i karantän.

I söndagens HBL-ledare behandlar han bland annat vissa politikers behov av att utnyttja den rådande pandemin för egna syften. Detta kan knappast ha berett den observanta läsekretsen en alltför stor överraskning. Den så kallade globaliseringen med dess gränslösa öppenhet anses vara roten till allt ont. Fagerholm fördömer kraftfullt den tolkningen och konstaterar att "Covid-19 är ett test. Ger vi efter för den isolationistiska reflexen, börjar skärma av oss själva och undvika ekonomiskt och kulturellt engagemang med omvärlden landar vi snabbt i ekonomisk kollaps och intellektuell misär." Sannolikt scenario, men kunde vi tänka oss någon mellanform av en total globalisering, en "globalisering light?". Tanken går då till den roll EU kunde ikläda sig.

Vi har noterat att läkemedelsbristen och avsaknaden av industrikomponenter i Europa försvårar läget för medborgarna och flertalet industribolag. Med delfacit i hand kunde man tänka sig att EU mer aktivt än tidigare kunde utforma en industristrategi för hela gemenskapen. Arbetsfördelningen kunde vara annorlunda och mer omfattande än den HS-kolumnisten Saska Saarikoski (15.3) definierade som "Finland producerar toalettpapper och Sverige popmusik". En industripolitik som dels skulle beakta de behov världens "största ekonomi" har på längre sikt, dels dessutom så långt det är möjligt skapa kunskap om och tillgång till centrala förnödenheter såsom läkemedel och industrikomponenter inför kriser av liknande slag. EU är definitivt i behov av att förse en alltmer kritisk opinion med konkreta bevis på konstruktiva åtaganden.

Coronaviruset har drabbat finländska företag och deras anställda på ett sällan skådat sätt. En stor del av befolkningen känner ökande oro över sin utkomst. Profetior om att pandemin med alla sina begränsningar kan påverka vårt dagliga liv till och med över sommaren kan också medföra svåra mentala problem. Vår beslutsamma regering har utformat olika stödformer för samhällets olika aktörer. Flera av dem kräver dock någon form av byråkrati för att lagstiftningens krav och rättvisa måtte åtföljas. I skenet av efterklokhetens kranka blekhet hade en medborgarlön underlättat läget för mången som annars inte har någon form av utkomst och minskat det omedelbara trycket på den alltmer drabbade tjänstemannakåren. Efterklokhet löser absolut inga akuta problem, men kan i bästa fall leda till att vissa frågeställningar kan ådra sig mer intresse i framtiden.

För de flesta företag med anställd personal har distansarbetet blivit den nya vardagen. Sakkunniga i arbetsmetoder anser att distansarbetet har etablerat sig som ett klart växande alternativ även under normala förhållanden. Den nödvändiga teknologin finns tillgänglig och arbetssättet kan dessutom ha konkreta och positiva följder för miljön. Ju fler distansarbetande desto färre privatbilister i trafiken anser mången. Distansarbetet kräver sträng disciplin av utövarna, men ställer sannolikt ännu större krav på arbetsgivarna och företagsledningen. Distansarbetet förutsätter att den i egen hemmiljö arbetande är klart medveten om företagets övergripande målsättningar och hur den egna arbetsuppgiften ingår i ett större sammanhang. Den allmänna ordergivningen på arbetsplatsen kommer att ersättas av långsiktigare arbetshelheter.

Klara måluppställningar kommer att minska behovet av daglig "micro management". Alltfler arbetsuppgifter antar projektkaraktär och leder till överenskommelser om måluppföljning och tidsanpassad rapportering. Långsiktigt förtroende och välstrukturerad rapportering ersätter daglig exercis.

Hanteringen av coronavirusets härjningar kräver omfattande, inskränkande och omedelbara åtgärder. Då fienden väl är besegrad inträder frågan: hur bemästra den nya verkligheten?

Tom Palmberg, Ingå

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning