Distansarbete är effektivt, men utan mänskliga ögonblick blir vi småningom svagare och sämre på vårt arbete

"Avståndet har gjort det omöjligt för oss att ge och få genuin känslomässig och intellektuell kontakt."

Helsingfors universitet hade 1 april en skämtnyhet om att de erbjuder en 25 studiepoängs kurs vid Öppna universitetet med titeln "Till det nya normala". Du kunde bland annat lära dig att möta oc...