Disponenten är husbolagets nyckelperson

Se upp för de stora bolagen, de är inte alltid de bästa. En bra disponent är guld värd, han ser till att husbolaget är i gott skick och sparar lätt in sitt arvode mångfaldigt.

Jag håller långt med om Fred Rosbäcks insändare (HBL Debatt 18.2) om disponenterna och Torsten Fagerholms frejdiga sätt att polemisera. Disponenten är som ett yrke undervärderat och i allmänhet tycks man inte ha någon som helst helhetsuppfattning vad allt hen bör behärska. Kanske vi kan skylla oss själva, men jobbet som ofta slutar sent på kvällen då de sista styrelsemötena avslutas ger inte mycket tid för svanslyft.

Det finns i vårt land närmare 80 000 bostadsaktiebolag. Alla skall ha en styrelse vanligtvis 3-5 personer varav en väljs till ordförande. Varje år skall det göras ett bokslut, hållas ett årsmöte och ett antal styrelsemöten samt upprätthålla den administration ett aktiebolag kräver. Det finns inga direkta krav på vem som kan väljas till styrelsemedlem bara hen är myndig och en allmänt redig person. Skaran är med andra ord minst sagt brokig. För att det hela skall fungera behövs en yrkeskunnig person. Bolaget anställer som oftast en disponent för att sköta allt det praktiska.

Det är inte lite denna nyckelperson skall kunna och vara insatt i. Bolagets ekonomi, bokföring, bokslut, hyresreskontra, planering av reparationer, upprätthållande av aktieregister. Du bör ha kunskap i byggteknik, vatten, värme och el- och luftkonditioneringsteknik och känna till aktiebolags juridik. Därtill skall du helst vara en social och kommunikativ person med god självkänsla och gärna med psykologiska insikter. Att räkna upp allt som en disponent sysslar med blir här för långt.

Vi som jobbat som självständiga disponenter ser med sorg på hur hela disponentyrket "institutionaliseras" där stora köper upp de små. Personlig service har blivit ett minne blott och det blir som med banksektorn där allt sköts över nätet och robotarna väntar bakom dörren. Grundinkomsten minskar och någonstans måste pengarna tas, nämligen att ta betalt för olika prestationer vilket gör att det blir väldigt svårt, även för en inkommen, att jämföra. Ta till exempel disponentintyget, som av någon anledning, utsetts som mått på överprissättning!

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tycks inte ha ett hum om vad allt och hur mycket arbete som krävs innan man bara kan "trycka på knappen" och printa ut intyget. Det är inte bara ett juridiskt dokument där ägaren till aktierna intygas utan här noteras data på husbolaget, reparationshistorik och framtida planer, i bostaden gjorda reparationer, vattenskador, granskningsrapporter, energiintyg. Därtill kommer uträkningar på alla lån och skuldandelar som belastar lägenheten. Ofta glömmer man att husbolagen i dag fungerar som långivare och bank. (Vem tror ni ansvarar för att beräkningarna är rätta?). För att kunna lagra och uppdatera alla uppgifter och data behövs dataprogram som kostar mycket i både köp och underhåll.

Bankerna debiterar minst 300 euro som expeditionsavgift för att bevilja ett lån. Jag kan inte inse varför disponentintyget borde vara billigare.

Styrelserna som ofta inte är tillräckligt insatta har liten chans att sakligt värdera offerterna och att kunna beakta pris och kvalitet. Se bara i det offentliga hur lätt det är och hur ofta slutpriset slutar långt ifrån det budgeterade. Ju mer styrelserna konkurrensutsätter bara för prisets skull desto lättare är det att det blir sämre kvalitet.

Fasta pris där allt ingår funkar i praktiken inte. Dagens nya hus med massor av teknik behöver mera kunskap och skötsel än ett gammalt. Jämför en Tesla med en Ford Cortina modell 1970.

Styrelsen sitter i samma båt. Har du en bra och duktig disponent så håll hen. Du vet vad du har, men vet inte vad du får, fastän den nya kanske utger sig att vara både bättre och billigare.

Disponenten har hamnat i kläm och är offer för de stora firmorna som helst vill maximera vinsten på disponenternas bekostnad. Javisst, det finns duktiga och ansvarskännande disponenter. Konkurrera inte ut dem. Se upp för de stora bolagen, de är inte alltid de bästa. En bra disponent är guld värd, han ser till att husbolaget är i gott skick och sparar lätt in sitt arvode mångfaldigt.

Fred Packalén, diplomekonom, disponent, pensionär, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning