Diskriminerande beskattning

Pensionspiskan finns ännu i dag.

Lika inför lagen, säger Finlands grundlag. I lagen uppräknas vilka aspekter som beträffande diskriminering speciellt bör beaktas såsom kön, ålder, språk, religion, hälsa etcetera.

I samband med hälsovårdsreformen blev det helt klart att riksdagens grundlagsutskott har en viktig roll. Så var det tyvärr inte 2013 då två stora partier gjorde kohandel. I rask ordning genomdrev man en ny skattelag utan sedvanliga utlåtanden och utan att på förhand ge möjlighet att höra grundlagsutskottet. Lagen diskriminerade pensionärerna med regler som motiverades bland annat med att skatt skall tas av dem som har förutsättningar att betala.

Samtidigt diversifierade man pensionärernas och löntagarnas skatter. Den skatt pensionären med hög inkomst fortfarande betalar var mer än tre gånger så stor som löntagaren med ännu högre inkomst betalar. Tilläggsskattens fiskala inverkan på pensionerna gav staten cirka 50 miljoner euro. Om samma regler hade tillämpats på löntagarna skulle tillskottet i statskassan ha varit mer än tio gånger större.

Det beklagliga var att man utan trepartsförhandlingar och med enkel majoritet i riksdagen inkräktade både på arbetspensioner och privata gruppensioner. Grunderna för pensionärernas tilläggsskatt förblev etiskt diffusa. En skamfläck som minskar förtroendet för både arbetspensionssystemet och lagstiftningen. För pensionären kändes det som om staten, med stöd av en process man kan ifrågasätta, roffar pengar från pensionärens konto.

År 2013 var det fråga om regeringen Katainens värderingsgrunder. Pensionspiskan finns ännu i dag. Nu är frågan om de blivande regeringspartierna under Rinnes ledning har en annan värderingsgrund. Är det inte dags att putsa bort skamfläcken beträffande demokrati, jämlikhet och diskriminering av en grupp på cirka 40 000 personer, som alla har tjänat och betalat sin pension under sin aktiva livstid?

Även om man inser att regeringen Katainens kohandel primärt gav positivt resultat beträffande företagsbeskattningen är det inte acceptabelt att en liten grupp ensam, ännu många år senare, skall betala det politiska priset.

Lasse Bergström pensionstagare, Esbo

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning