Dirigenten Nils Schweckendiek: Min lärare på Sibelius-Akademin uppmanade mig att åka hem – "Finland är för finska dirigenter"

Nils Schweckendiek får Fredrik Pacius-priset, som tilldelas en person som främjat Finlands musikliv i Pacius anda. Bild: Marco Borggreve

Den finländska musikscenen vill inte riktigt medge sin skuld till invandrade musiker. Det säger dirigenten Nils Schweckendiek som tilldelas Fredrik Pacius-priset om 15 000 euro.

De musiker som flyttat till Finland från ett annat land har ofta svårt att göra sig gällande.

Det säger dirigenten Nils Schweckendiek. Han är född i Tyskland, uppvuxen i England och flyttade i 20-årsåldern till Finland för att studera. Han talar alltså av egen erfarenhet.

– När jag slutförde mina studier vid Sibelius-Akademin sade en av mina huvudlärare: "Okej, nu måste du sticka tillbaka till dit eget land för Finland är för finska dirigenter." Det var en realistisk förmaning – för det är så den finländska musikscenen fungerar – men det gör läget kärvt för invandrade musiker. Det har jag också märkt då jag talat med kollegor, inte bara dirigenter utan också andra musiker.

Under de 15 år som förflutit sedan utexamineringen har Schweckendiek ändå varit verksam i Finland. Och det har gått rätt bra för honom. Numera är han konstnärlig ledare för Helsingfors kammarkör och professor i kördirigering vid Sibelius-Akademin. Och i dag belönas han med Fredrik Pacius-priset om 15 000 euro.

– Det är förstås en stor ära. Som immigrant är det inte alltid så lätt att känna att ens insatser uppskattas på den inhemska scenen – och Pacius var ju också invandrare, säger Schweckendiek och tillägger att till exempel Helsingfors stadsorkester har en tysk historia.

Hur kändes det då din lärare sade så där för 15 år sedan?

– Det var inte en oväntad kommentar, men ändå en chock att någon sade det högt. Jag hade redan varit ihop med min blivande fru i ett par år och jag hade inga tankar på att lämna Finland och arbetade på operan. Jag kände mig ganska etablerad, så på det sättet uppstod en känslomässig dissonans.

För en utomstående är det kanske ändå en överraskande kommentar, med tanke på hur internationellt musikfältet verkar vara. Och det är ju många finländska musiker som arbetar utomlands.

– Den finländska musikscenen har blivit mer internationell, men samtidigt oroas jag av diskussionen om "de många utländska musikerna som spelar i våra orkestrar". Det borde inte vara en fråga som behöver diskuteras!

– Jag har en allmän känsla av att finländare är väldiga glada att se "sina" musiker arbeta utomlands, men mindre glada att se utlänningar komma hit. Det är fint att unga finländska dirigenter får så mycket stöd, men det borde inte baseras på vilket pass du har. Jag tror att många invandrare känner en stark samhörighet med Finland och vill lämna ett avtryck här. Det vore viktigt att de får göra det, säger Schweckendiek som ändå är hoppfull: han tror att attityderna håller på att förändras.

"En ypperlig interpret"

Fredrik Pacius-priset tilldelas Nils Schweckendiek med motiveringen att han är en ypperlig interpret av nutida musik, med en meritlista som upptar omkring hundra uruppföranden. Svenska litteratursällskapet lyfter i sitt pressmeddelande även fram hans insatser för att främja äldre finländsk körmusik som fallit i glömska, liksom hans ambitiöst sammanställda konsertprogram, med tydlig förankring i samtida kulturella frågeställningar.

Priset delas ut fredagen den 20 november i samband med Fredrik Pacius-symposiet, som arrangeras av Finlands musikarv r.f.

Symposiet och prisutdelningen direktsänds på sls.fi, där det även kan ses efteråt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning