Nya restriktioner i Helsingforsregionen – "Nu finns viruset i omlopp på alla håll"

Det är viktigt att motionera trots att en del av vuxenidrotten nu ställs in, säger Tommi Laitio, chef för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors. – Om vi kämpar i tre veckor kommer vi förhoppningsvis kunna ta ett steg mot det normala igen. Bild: Cata Portin

Allmänna sammankomster på över 20 personer förbjuds i Nyland när coronaepidemin har gått in i den allvarligaste fasen. För årskurserna 7–10 införs munskyddsrekommendation och kontakt- och lagsporter för över 20-åringar ställs in. – Om vi sköter oss de närmaste tre veckorna har vi en möjlighet att fira jul i lugn och ro, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Offentliga tillställningar. I tre veckor (23.11–13.12) får inte fler än 20 personer delta i offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster inomhus. Här avses konserter, sportevenemang med publik och motsvarande tillställningar. Detta är en direkt begränsning på beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Beslutet gäller för alla kommuner i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Privata tillställningar. Myndigheterna ber privatpersoner undvika att ordna tillställningar med över 10 personer närvarande – till exempel studentfester, födelsedagar och julfirande.

Offentliga lokaler. Simhallarna i huvudstadsregionen kan hålla öppet, men antalet besökare får vara högst hälften av det normala. Biblioteken minskar antalet läsplatser. Munskydd rekommenderas i offentliga lokaler, som på bibliotek och museer.

Restauranger. Beslut om restauranger fattas senare av statsrådet.

Hobbyverksamhet. Vuxengrupper (över 20-åringar) i lag- och kontaktsport i de lokaler som städerna upprätthåller stoppas för tre veckor. Matcher och tävlingar ordnas inte. (Begränsningarna gäller inte träningar på landslagsnivå, division 1-nivå eller proffsträning med avsikt att nå internationell framgång.) Motionsgrupper, gym och körer kan fortsätta med verksamheten om säkerhetsavstånd och hygien kan säkras i praktiken. Privata aktörer ombeds följa samma modell som staden. Deltagare uppmanas besöka bara sina egna grupper – till exempel inte ta igen missade språklektioner i en parallellgrupp.

Skola och småbarnspedagogik. På daghem rekommenderas munskydd för personalen inomhus, särskilt för dem som rör sig mellan flera olika enheter och platser (till exempel vikarier). Städerna erbjuder sina anställda munskydd, men egna kan användas. I grundskolans årskurser 7–10 rekommenderas munskydd i skolan. Skolan delar ut munskydd, men egna får användas. Gymnasierna inför distansundervisning så att alla årskurser inte är närvarande samtidigt. I yrkesutbildningen får en tredjedel av studerandena i närundervisning.

Munskydd. Munskydd rekommenderas på alla offentliga och privata arbetsplatser där personer möts för att alla inte distansarbetar. Både i skolor och på arbetsplatser kan man vara utan munskydd av hälsoskäl.

De senaste veckorna har antalet coronafall ökat inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS. Nu är antalet konstaterade fall omkring tusen per vecka.

Ökningen har varit så pass kraftig – och kommer enligt prognosen dessutom att fortsätta – att åtgärder nu behövs. Det var chefsöverläkare Markku Mäkijärvis budskap när huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp, där också Institutet för hälsa och välfärd och HUS deltar, höll presskonferens på fredagsförmiddagen.

Distriktet är nu inne i den allvarligaste epidemifasen, samhällsspridning.

– Nu finns viruset i omlopp på alla håll, säger Mäkijärvi.

Koordineringsgruppen, där Helsingfors, Vanda och Esbo ingår, tar därför till en rad restriktioner och rekommendationer, och föreslår att resten av de nyländska kommunerna följer efter. Grankulla har redan meddelat att staden gör så.

Bild: HBL

Den allvarligaste begränsningen, ett direkt krav, meddelar Regionförvaltningsverket om, och gäller därför utan särskilda beslut hela Nyland:

Publika tillställningar och offentliga sammankomster med över 20 deltagare inomhus förbjuds från och med måndag i tre veckor framåt. Det innebär, om inte annat bestäms, att förbudet gäller till och med den 13 december.

Beslutet gäller till exempel konserter, teatrar, olika föreställningar, tävlingar och idrottsmatcher. Städerna betonar att förbudet omfattar också tillställningar som kräver inbjudan eller medlemskap.

Utomhus går det att ordna tillställningar, enligt Regionförvaltningsverket, om arrangörerna följer anvisningar om distans och hygien.

Hoppas på stöd från staten

Vare sig Regionförvaltningsverket eller städerna kan besluta om privata tillställningar. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) uttrycker sig ändå tydligt. Han rekommenderar att man avhåller sig från att ordna privattillställningar nu, åtminstone för över 10 personer. Den rekommendationen har gällt redan i en vecka.

– Vi vet att beslutet är ett bakslag för många aktörer. Det är naturligt att staten borde komma in med ersättning, säger han.

Den finns fem fastställda kriterier för att fasen samhällsspridning ska konstateras. Så här ser det nu ut i huvudstadsregionen och Nyland.

Incidens: Incidensen är 113, det vill säga 113 konstaterade fall per 100 000 invånare de senaste 14 dygnen.

Positiva test: Andelen positiva testresultat är nu 3,2 procent.

Smittspårning: I flera kommuner lyckas man spåra källan till bara 40 procent av fallen.

Ökning: På veckonivå har ökningen varit så kraftig att kriteriet för fasen samhällspridning uppfylls, även om den inte på dygnsnivå har varit lika stor.

Sjukhusvård: Kriteriet uppfylls ännu inte, även om antal personer som behöver sjukhusvård har ökat de senaste dagarna.

De fem kriterierna är: Ett område ska ha över 12–25 smittfall per 100 000 invånare på en vecka och över 18–50 fall per 100 000 invånare över en tvåveckorsperiod. Antalet fall ska öka med minst 10 procent per dag. Över 2 procent av coronatestsvaren ska vara positiva, över hälften av smittfallen komma från okänd källa och behovet av sjukhus- och intensivvård öka kraftigt.

Källa: Ledande överläkare Markku Mäkijärvi

Vapaavuori tar upp att beslutet "torde innebära förändringar också för restauranger" men säger att den frågan faller utanför städernas befogenheter och ligger i regeringens händer.

Ingen lagsport för 20-plussare

Kontakt- och lagsporter för personer över 20 år förbjuds i städernas lokaler från och med måndag. Tävlingar eller matcher mellan individer eller lag ska inte heller ordnas.

– Men vi vädjar såklart till privata aktörer att också de ställer in inomhusidrott för vuxna, säger Tommi Laitio, chef för kultur- och fritidssektorn i Helsingfors.

Begränsningen gäller ändå inte i verksamhet där det går att hålla avstånd, som ledd gymnastik. Städernas simhallar och gym fortsätter hålla öppet men i exempelvis simhallarna tillåts bara hälften av det normala antalet besökare.

– Om vi kämpar i tre veckor kommer vi förhoppningsvis kunna ta ett steg mot det normala igen. Det är viktigt att människor tar hand om sin egen kondition och hälsa. Därför är simhallar, gym och bibliotek öppna, och man kan idrotta utomhus, säger Laitio.

Landslags- eller proffsverksamhet eller idrott på FM- eller division I-nivå berörs inte heller.

– Det betyder att ligamatcher kan spelas, men utan publik. Så det blir självfallet ekonomiskt tufft för många.

Vad gäller kulturverksamhet ska körer kunna fortsätta öva – om avstånden hålls. Samtidigt kommer platserna i bibliotekens läsesalar att begränsas.

Testa hela klasser

HBL har tidigare kunnat rapportera om planerna på att införa munskyddsrekommendation också i högstadierna. Nu blir de verklighet.

Från och med måndag rekommenderas elever i klasserna 7–10 bära munskydd i skolan. Huvudstadsregionens städer förser eleverna med ett antal munskydd per dag, och man får också använda egna.

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen (SDP) säger att Vanda räknar med att det behövs en halv miljon munskydd på två veckor.

På andra stadiet ska distansundervisningen öka. Enligt Jan Vapaavuori ska en gymnasieårskurs arbeta på distans en vecka i taget. Den här rekommendationen gäller tills vidare.

På arbetsplatserna rekommenderas överlag munskydd, och inom småbarnspedagogiken införs en rekommendation för personalen – hittills har den gällt skolpersonal.

Vanda planerar att låta coronatesta hela skolklasser. Enligt Viljanen är det nu inom familjer, hobbyverksamhet och skolor som de nya smittfallen konstateras. Smittspridning i skolor eller daghem har det ändå enligt stadsdirektörerna förekommit mindre av.

Vanda kommer också att öka det uppsökande ungdomsarbetet och ha fler elevvårdsresurser på plats i skolorna.

– Vi har märkt att denna situation är speciellt tung för en del barn och unga, säger Viljanen.

Coronakoordineringsgruppen i huvudstadsregionen informerar om det aktuella smittläget och eventuella nya restriktioner. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Jul som vanligt?

Alla tre stadsdirektörer, Esbos Jukka Mäkelä (Saml) inbegripen, vädjar till invånarna att ta det försämrade coronaläget på allvar.

Jan Vapaavuori betonar att åtgärderna inte har effekt, om de inte följs, och påminner samtidigt om att de kan bli mer dramatiska om dessa inte biter. Kvar finns bland annat möjligheten att stänga alla offentliga byggnader, nämner han.

– Jag vädjar till alla, vi vädjar alla, att vi beaktar rekommendationerna. Om vi skärper oss nu de närmaste tre veckorna, så tror jag att jultiden blir lugnare än vad den annars skulle vara, säger Jan Vapaavuori.

Här kan du läsa rapporteringen från förmiddagens presskonferensen:

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning