70-plussare får röra sig friare – "Glöm inte att vara fortsatt försiktig"

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru på presskonferensen. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sina rekommendationer om hur äldre personer kan värja sig mot coronaviruset.

De nya rekommendationerna var temat för regeringens presskonferens i dag.

Närvarande var familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, direktör Päivi Topo från Äldreinstitutet, verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi från föreningen Psykisk hälsa Finland och kommunikationschef Panu Könönen från friluftsorganisationen Suomen latu.

Även forskningschef Minna-Liisa Luoma från THL och direktör Taru Koivisto från Social- och hälsovårdsministeriet deltog. Tidigare nyhetsankare Pirjo Nuotio modererar pressträffen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning