Polisen övervakar trafiken vid Nylands gränser – 40 vägspärrar

Polisdirektör Sanna Heikinheimo och polisöverdirektör Seppo Kolehmainen. Arkivbild. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Upp till 700 poliser ska varje dag övervaka trafiken till och från landskapet Nyland från och med fredag. Böter kan bli påföljden för den som bryter mot bestämmelserna.

Polisen går in för en intensiv övervakning av trafiken vid Nylands gränser för att säkerställa isoleringen av landskapet. Polisen ska bland annat upprätta upp till 40 vägspärrar på olika håll i Nyland. Syftet med övervakningen är att se till att coronaviruset inte sprids från Nyland till de övriga delarna av landet.

– Vi bär alla ett ansvar för att stoppa spridningen av coronaviruset. Det här är hela samhällets gemensamma kraftansträngning, sade polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Polisen räknar med att den upptrappade övervakningen kommer att kräva ungefär 700 poliser eller knappt 10 procent av landets polisstyrka varje dag. Polisstyrelsen ber också om hjälp av Försvarsmakten för att trygga en omfattande övervakning.

– Vi överväger också att rekrytera arbetslösa poliser och studerande för att trygga övervakningen, sade Kolehmainen.

Vägspärrarna på de större vägarna som leder ut från Nyland har kontrollpunkter som är bemannade dygnet runt. Alla bilar kommer att granskas och flygblad om isoleringen av Nyland ska delas ut på finska, svenska, engelska och andra språk, enligt polisdirektör Sanna Heikinheimo.

Landskapet Nyland kommer från och med fredag i tre veckor att skärmas av så gott som helt. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Böter för likgiltigt uppträdande

Den som bryter mot beredskapslagens bestämmelser, "uppträder likgiltigt" och överträder landskapsgränsen utan giltig orsak kan dömas till böter. Bötesstraffet blir aktuellt endast om polisens uppmaningar och tillsägelser inte tar skruv. Polisen grundar en så kallad situationsorganisation som leds av Helsingforspolisen för att koordinera den dagliga övervakningen av rörligheten till och från Nyland.

– All onödig trafik såsom släktbesök och fritidsresor ska nu skjutas upp, sade polisdirektör Maria Hoikkala.

De som måste röra sig över gränsen på grund av jobbet, en anhörigs död, umgängesrätt med barn, tjänsteutövning eller annan vägande orsak kan beviljas dispens. Det går också att korsa gränsen för att återvända till sitt hem.

– För att underlätta polisens arbete kan det vara bra att ha med sig ett skriftligt intyg från till exempel arbetsgivaren som visar varför det är nödvändigt att korsa landskapsgränsen, sade Helsingforspolisens chef Lasse Aapio.

Polisen kommer också att övervaka kollektivtrafiken genom att granska resenärernas uppgifter och avsikter på tågen, bussarna och fraktfartygen.

Trots att den upptrappade övervakningen kommer att sluka enorma resurser bedyrar polisen att det inte kommer att tära på övriga arbetsuppgifter.

– Vi sköter alla brådskande utryckningar som tidigare. De får första prioritet, sade Kolehmainen

Här kan du läsa direktbevakningen från polisens presskonferens torsdag förmiddag.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning