Just nu: IPCC-rapport: Havsnivån stiger allt snabbare – men konsekvenserna kan ännu begränsas

Bild: Giff Johnson / AFP-Lehtikuva

Mängden snö och is har minskat, världshaven blivit varmare och surare och havsnivån stiger allt snabbare. Men konsekvenserna kan fortfarande begränsas. Det visar en specialrapport som FN:s klimatpanel IPCC publicerade i dag.

Hur omfattande och skadliga konsekvenserna av klimatförändringen blir i framtiden beror på i vilken grad vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser, uppger IPCC i sin specialrapport.

Rapporten granskar de förändringar som observerats eller förutspås i världshaven och kryosfären, alltså de områden på jorden som är täckta av snö och is.

Havsnivån stiger och haven blir varmare

Havsnivån stiger allt snabbare. Det beror främst på att isarna på Grönland och i Antarktis smälter, liksom också glaciärerna i bergsområden. Att haven värms upp ökar vattnets volym, vilket i sin tur innebär att de breder ut sig när de blir varmare. Hur mycket vattnet stiger varierar ändå från område till område. Till exempel i norra Östersjön leder landhöjningen till att havsnivån inte stiger så snabbt, enligt ett gemensamt pressmeddelande av Meteorologiska institutet och miljöministeriet.

Världshaven har blivit varmare både på ytan och i djupare delar. Marina värmeböljor förekommer allt oftare, alltså situationer där ytvattnet i havet värms upp exceptionellt mycket och medför allvarlig fara för de lokala organismerna.

Människan påverkas i hög grad

Världshaven har bundit ungefär en fjärdedel av den koldioxid som människan släppt ut i atmosfären sedan 1980, och som en följd av det här har haven försurats. Försurningen har en betydande inverkan på havsnaturen och havets förmåga att producera näring för människan.

– De globala förändringar som berör haven och is- och snöförhållandena gäller också Finland. Rapporten visar att vi utöver att begränsa klimatförändringen också i högre grad måste anpassa oss till klimatförändringen – såväl i Finland som globalt, säger Meteorologiska institutets generaldirektör Juhani Damski, som är ordförande för Finlands IPCC-arbetsgrupp.

Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är klimatförändringen vår tids största hot mot naturen och människan.

– De stigande havsnivåerna hotar hela östater ute i världen. Rapporten är en viktig påminnelse om varför utsläppen snabbt bör vändas mot målet om en och en halv grader. Det är dags att skrida till åtgärder. Om vi minskar utsläppen i tid blir klimatförändringens konsekvenser mindre.

Enligt Mikkonen leder rapporten också till att Finlands klimatåtgärder skärps.

– Finland kan gå i spetsen genom att visa exempel och bli klimatneutralt före 2035, säger Mikkonen.

Direktrapporteringen i samarbete med TT.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning