Incidensen stiger – så här ser coronaläget i Finland ut just nu

I presskonferensen deltog Social- och hälsovårdsministeriets ledande sakkunniga Liisa-Maria Voipio-Pulkki och Institutet för hälsa och välfärds ledande sakkunniga Mia Kontio och projektchef Anna Katz (bilden). Bild: Emmi Korhonen

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerade om coronavirusläget på torsdagsmorgonen.

Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka, trots att 81,1 procent av finländarna nu har fullgjord vaccinering. Det meddelade hälsovårdsmyndigheterna i sin rapport om smittläget på torsdagen.

– Situationen inom intensivvården är allvarlig, i synnerhet i Egentliga Finland och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Enligt ministeriets siffror är 47 av landets 60 intensivvårdsplatser nu upptagna samtidigt som allt fler coronapatienter är i behov av intensivvård.

– Vi kan lösa situationen till vissa delar genom att flytta patienter från ett sjukvårdsdistrikt till ett annat, men det är inte en hållbar lösning på lång sikt, säger Voipio-Pulkki.

Förra veckan registrerades över 7 200 nya coronafall, vilket är 1 200 fler fall än veckan innan. I oktober registrerades i genomsnitt 4 000 coronafall per vecka.

– Cirka 13 regioner i landet uppfyller nu kriterierna för spridningsfasen i epidemin, säger Voipio-Pulkki.

Hård belastning av sjukvården

Antalet coronapatienter som har tagits in på intensivvård per vecka har nästan trefaldigats under de tre senaste veckorna, uppger Social- och hälsovårdsministeriet.

– I åldersgruppen 50-69 var det 4,5 gånger fler coronapatienter som behövde intensivvård förra veckan jämfört med situationen för tre veckor sedan, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd.

Belastningen på sjukhusvården som helhet har likaså ökat under den senaste månaden på grund av coronaepidemin. På torsdagen fick 306 coronapatienter sjukhusvård och 145 av dem var intagna på avdelningar inom den specialiserade sjukvården.

– Smittan sprider sig nu framför allt bland dem som inte har vaccinerat sig mot coronaviruset, säger Anna Katz, projektchef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig vid Social- och hälsovårdsministeriet, är situationen inom intensivvården allvarlig. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Enligt institutets siffror har personer som inte är vaccinerade tagits in för specialiserad sjukvård 19 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna. Statistiken beaktar situationen de tre senaste månaderna. Risken att bli intagen för intensivvård är 33 gånger högre om man är ovaccinerad.

Inte värt att diskutera flockimmunitet

På torsdagen hade 81,1 procent av alla finländare över 12 fått bägge vaccindoser mot coronaviruset. Vaccinationstäckningen är högst i landets östra delar och på Åland och lägst i Norra Österbotten.

Trots en allt högre vaccinationstäckning väljer Institutet för hälsa och välfärd nu att nyansera sina ordval kring flockimmuniteten.

– Det lönar sig inte att diskutera när vi uppnår en flockimmunitet eftersom alla coronavacciner läcker i viss mån och därmed inte ger ett fullständigt skydd mot coronaviruset. Smittspridningen kan inte stoppas helt och hållet, men vi kan lindra effekterna av epidemin genom att så många som möjligt vaccinerar sig, säger Kontio.

När ska den tredje vaccindosen ges till hela befolkningen?

– Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor tar ställning till det nästa vecka. Beslutet fattas utifrån Europeiska skyddsmyndighetens och Världshälsoorganisationens rekommendationer, säger Kontio.

Här kan du läsa direktrapporteringen från torsdagens presskonferens:

]]]]

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning