Direkta bussar ersätter inte metrotrafik i kris

Det blir ingen återkomst för de direkta busslinjerna på Västerleden - åtminstone inte inom den närmaste framtiden. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

De stora problemen i västmetron i veckan har fått politiker i Esbo att kräva att en del direkta busslinjer till Kampen återinförs. Helsingforsregionens trafik lovar inte direkta bussar till Kampen, men det blir små korrigeringar i tidtabellerna redan nästa vecka.

Tekniska bekymmer i metron, matartrafik som inte fungerar och förlängda restider för många passagerare. Västmetrons och matartrafikens start har inte varit lätt. Politiker i Esbo har höjt röster för att återinföra de direkta busslinjerna till Kampen. Stadsfullmäktiges ordförande Maria Guzenina (SDP) har jämfört situationen med läget i Sovjetunionen och Samlingspartiet i Esbo anser att förändringarna i passagerarnas rutter inte får vara allt för stora.

– En ökning av den totala resetiden får vara högst tio minuter. Om resorna blir längre funderar man allvarligt på att byta till bil eller andra fortskaffningsmedel, säger stadsfullmäktigeledamot Henrik Vuornos.

Han lyfter fram de dåliga förbindelserna från Westend, Gäddvik och västra Esbo. Enligt Vuornos har man i Esbo utarbetat en strategi för ökad användning av kollektivtrafik.

– Med senaste tidens händelser går utvecklingen i motsatt riktning, säger Vuornos.

Chefen för planeringen av kollektivtrafiken på HRT, Tero Anttila, lovar inte en återkomst för de direkta busslinjerna från Esbo och Drumsö till Kampen. Upphandlingsprocessen och konkurrensutsättningen för busslinjer räcker 8 till 10 månader. HRT håller på att utreda andra åtgärder.

– Vi utreder om det är det möjligt att en del av tågen som nu har ändhållplats i Hagalund skulle fortsätta till Mattby. Det ökar på kapaciteten, men det förutsätter att tågen i Mattby ska kunna vända med 2,5 minuters intervaller, säger Anttila.

Nästa vecka görs det också justeringar i tidtabellerna för matarbussarna.

– De här ändringarna bli klara nästa vecka och verkställs inom några veckor, säger Anttila.

En åtgärd är att förbättra informationen som har varit bristfällig i situationer då det varit fel i metron. Bytena ska också bli smidigare. HRT har också lovat att offentliggöra en undersökning om hur stort passagerarunderlaget är i metron. Utifrån undersökningens resultat skrider man sedan till åtgärder. Men den som väntar på direkta linjer till Kampen får vänta.

– I slutet av månaden gör vi en utvärdering om det är aktuellt med nya förbindelser, säger Anttila.

Esbo stadsfullmäktiges förhandlingskommitté, som består av representanter för alla partier i fullmäktige och presidiet för fullmäktige, sammanträder på måndag för att ger sina synpunkter på förslag till förbättringsåtgärder.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning