Gymnasier, simhallar och bibliotek stänger – nya restriktioner väntas

Bland annat biblioteken stänger i huvudstadsregionen som en åtgärd för att minska på smittspridningen. Beslut fattas på torsdagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Huvudstadsregionen går in för striktare restriktioner i slutet av veckan för att få bukt med smittläget. Bibliotek och simhallar stänger och andra stadiet övergår helt till distansundervisning, det är Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuoris besked. Också Vanda och Esbo är överens om åtgärderna.

Alla offentliga utrymmen förutom vårdlokaler kommer att stängas för att få smittläget under kontroll i huvudstadsregionen. Det var budskapet då Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Juha Tuominen gav en lägesrapport om coronasituationen under tisdagsförmiddagen.

Beskedet kommer bara en dag efter att de nya restriktionerna har trätt i kraft. Flera representanter för statsmakten, ända upp till presidenten, har kritiserat regionen för att inte ha vidtagit tillräckligt kraftiga åtgärder från början. Samarbetet mellan beslutsfattarna i huvudstadsregionen och statsmaktens representanter sägs inte heller ha fungerat smärtfritt.

Vapaavuori tar åt sig kritiken och säger att "man alltid kan bättra sig".

Han har diskuterat åtgärderna med såväl Institutet för hälsa och välfärd som Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och kollegan Ritva Viljanen i Vanda.

– Vi är överens om vad läget kräver. På torsdag kommer Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp att samlas. Efter det informerar vi om de konkreta besluten och vad de innebär.

Enligt Vapaavuori skulle de nya restriktionerna gälla under en begränsad period eller så länge de behövs.

Offentliga tillställningar. I tre veckor (23.11–13.12) får inte fler än 20 personer delta i offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster inomhus. Här avses konserter, sportevenemang med publik och motsvarande tillställningar. Detta är en direkt begränsning på beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Beslutet gäller för alla kommuner i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Privata tillställningar. Myndigheterna ber privatpersoner undvika att ordna tillställningar med över 10 personer närvarande – till exempel studentfester, födelsedagar och julfirande.

Offentliga lokaler. Simhallarna i huvudstadsregionen kan hålla öppet, men antalet besökare får vara högst hälften av det normala. Biblioteken minskar antalet läsplatser. Munskydd rekommenderas i offentliga lokaler, som på bibliotek och museer.

Restauranger. Beslut om restauranger fattas senare av statsrådet.

Hobbyverksamhet. Vuxengrupper (över 20-åringar) i lag- och kontaktsport i de lokaler som städerna upprätthåller stoppas för tre veckor. Matcher och tävlingar ordnas inte. (Begränsningarna gäller inte träningar på landslagsnivå, division 1-nivå eller proffsträning med avsikt att nå internationell framgång.) Motionsgrupper, gym och körer kan fortsätta med verksamheten om säkerhetsavstånd och hygien kan säkras i praktiken. Privata aktörer ombeds följa samma modell som staden. Deltagare uppmanas besöka bara sina egna grupper – till exempel inte ta igen missade språklektioner i en parallellgrupp.

Skola och småbarnspedagogik. På daghem rekommenderas munskydd för personalen inomhus, särskilt för dem som rör sig mellan flera olika enheter och platser (till exempel vikarier). Städerna erbjuder sina anställda munskydd, men egna kan användas. I grundskolans årskurser 7–10 rekommenderas munskydd i skolan. Skolan delar ut munskydd, men egna får användas. Gymnasierna inför distansundervisning så att alla årskurser inte är närvarande samtidigt. I yrkesutbildningen får en tredjedel av studerandena i närundervisning.

Munskydd. Munskydd rekommenderas på alla offentliga och privata arbetsplatser där personer möts för att alla inte distansarbetar. Både i skolor och på arbetsplatser kan man vara utan munskydd av hälsoskäl.

Lokaler stänger

Enligt förslaget ska simhallar, idrottsanläggningar, bibliotek, ungdomsgårdar, arbetarinstitut och kulturlokaler stängas.

– Man kan tänka sig välgrundade undantag när det gäller barn, men också barns hobbyer kommer oundvikligen att drabbas den närmaste tiden, säger Jan Vapaavuori.

Andra stadiet – gymnasier och yrkesutbildning – ska helt övergå till distansundervisning. Städerna i huvudstadsregionen strävar ändå efter att hålla grundskolorna och daghemmen öppna.

– Vi har en samsyn om att det sista man gör är att stänga skolan för de yngre och dagvårdsenheter. I de enheterna försöker man se till att undervisningen och småbarnspedagogiken sker så tryggt som möjligt. Sedan är besluten om skolstängningar inte städernas, påpekar Vapaavuori.

Förslaget är också att alla offentliga tillställningar förbjuds, nu går gränsen vid 20 personer.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

40 personer på sjukhus

Enligt Juha Tuominen har andelen som testat positivt för coronaviruset inom sjukvårdsdistriktet ökat mycket de senaste veckorna, till 4 procent, samtidigt som smittspårarna är överbelastade. Det tar i snitt över tre dygn att få kontakt med alla som exponerats för smitta efter ett positivt coronabesked.

– Hälften av smittfallen vet vi inte var de kommer ifrån. Den halvan kan härröra från var som helst. Det här är orsaken till strängare åtgärder, för att fånga också de smittfallen, säger Tuominen.

Han uppmanar alla att söka sig till test med låg tröskel för att få kurvan att plana ut.

– För att få hybridstrategin att fungera måste var och en se sig i spegeln. Jag uppmanar till ansvarsfullt handlande och vädjar till alla som har lokaler där folk samlas att följa rekommendationerna.

Också Vapaavuori vädjar till invånarna.

– Alltför många har inte brytt sig om att ta sitt ansvar. Vi hör till exempel om privata tillställningar där man har trotsat uppmaningarna. Om det är så här behövs striktare åtgärder. Regler räddar ingen, människors handlande gör det.

Städerna och Regionförvaltningsverket har inte makt att bestämma om privata tillställningar.

Vapaavuori hoppas ändå att också privata aktörer ska agera som kommunerna.

Städernas simhallar kommer att stänga för en tidsbestämd period, hur lång den blir är ännu oklart. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

På tisdagen rapporterade THL om 353 nya fall av covid-19, varav 92 konstaterats i Helsingfors. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vårdas drygt 40 covidpatienter på sjukhus.

Statsminister Sanna Marin (SDP), som dagen innan gick ut med att krafttag nu behövs, kommenterade på tisdagen de nya åtgärderna på Twitter. Hon skriver att det nu är i sista minuten att agera snabbt och ser städernas aviserade krafttag som "vägande och nödvändiga".

Museer, Arbis och bibliotek väntar på besked

Exakt hur de striktare restriktionerna kommer att utfalla är ännu inte klart. På svenska Arbis inväntar man de konkreta beslut som har utlovats till slutet av veckan.

– Inget är fastslaget ännu, men vi förbereder oss på att övergå till distansundervisning. Kurser i praktiska ämnen kan eventuellt flyttas till vårterminen, säger Moa Thors, rektor för medborgarinstitutet.

För Arbis i Helsingfors återstår ändå bara en vecka av höstterminens undervisning.

Rektorn berättar att institutet har varit berett på skärpta restriktioner. Redan i anmälningen till kurserna framgick det att distansundervisning kan bli aktuellt, säger Thors.

Höstens undervisning har, efter omständigheterna, hittills förlöpt rätt bra enligt henne.

På Finlands nationalgalleri Ateneum säger kommunikationschef Johanna Eiramo likaså att museet väntar på fredagens besked.

– Nu hänvisades det (under presskonferensen) mycket till idrottsanläggningar men vi vet att stadens museer funderar på åtgärder. Vi beslutar sedan vad vi gör.

Ateneum är statligt, men Eiramo betonar att alla sitter i samma båt och att det viktiga nu är att bekämpa viruset. Museet beaktade också genast de åtgärder som stadsdirektörerna beslutade om i fredags, så att till exempel guidningar med max tjugo personer där personalen är inräknad genomförs. I salarna tillåts också högst tjugo personer samtidigt.

Anna-Maria Soininvaara, som är chef för centrumbiblioteket Ode, säger till Yle att folk kommer att sakna biblioteken och läsandet när biblioteken stängs. Det visade vårens erfarenheter.

Hon betonar ändå att det är myndigheternas sak att göra en helhetsbedömning av läget.

– Om det blir en nedstängning hoppas vi att vi får låna ut till exempel redan reserverade böcker. Biblioteken har en betydande uppgift i att upprätthålla hopp och glädje, säger hon till Yle.

HBL:s reporter Johanna Häggblom rapporterade direkt från presskonferensen på förmiddagen:

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

6 saker att tänka på när du jämför lån

Mer läsning