Diplomingenjörer och snabba tåg på önskelistan

När Minna Arve i november tog över som stadsdirektör för Åbo växte stadens ekonomi redan så det knakade. Marinindustrin, med varvet Meyer Turku i spetsen, ångade på och uppsvinget smittade så småningom av sig. Allt fler företag valde att investera i Åboregionen.

Den ekonomiska boomen har hållit i sig, och i sin beskrivning av stadens situation lyfter Minna Arve fram bekanta teman.

– De senaste två åren har vi sett ett växande intresse för studier i Åbo och ett allt större behov av arbetskraft i traktens företag.

– Utbildningsfrågorna är naturligtvis i en nyckelroll i vår situation. Vi måste klara av att tillfredsställa efterfrågan på kompetent arbetskraft.

Framför allt vill Arve se fler ingenjörer och diplomingenjörer i Åbo. Stadsdirektörens hälsning är riktad till landets regering, som beslutar om högskolornas utbildningskvoter.

– Regeringen har sitt ansvar i att lösa den strukturella bristen på både studerande och kunniga diplomingenjörer i Åbo, och skapa ordentliga forskningsplattformer för tekniska ämnen här, säger Arve, men berömmer i samma veva den nuvarande regeringen för dess insatser i det nya samarbetsuniversitetet Fitech (Finnish Institute of Technology).

Fitech är ett nätverk av sju finländska universitet och dess målsättning är att uppmuntra studerande att göra sina diplomarbeten och praktikperioder hos företag i Sydvästra Finland.

– Fitech svarar på det akuta behovet av utbildad arbetskraft i tekniska branscher här i regionen, förklarar Arve.

Förutom på utbildning, vill Arve se satsningar på infrastruktur. Ett entimmeståg till och från Helsingfors är ett av Åbos spetsprojekt.

– Entimmestågets planeringskostnad är 40 miljoner euro och vår regering har fattat beslutet att stöda planeringen. Sedan är det upp till nästa regering att sätta projektet i gång, säger Arve.

Det är tydligt att stadsdirektör Arve menar allvar. Hon slår fast att den ekonomiska tillväxten inte kan fortsätta i all evighet utan stödåtgärder från både staden och staten.

– Om den offentliga sektorn lyckas schabbla bort det här, får vi nog lov att se oss i spegeln.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03