Dimridåer kring Putins tal

Bild: Yuri Kadobnov

Det sades länge att Rysslands satsning på sitt försvar handlar om att man ersätter gammalt och gammalmodigt med modernt. Inte om direkt upprustning.

Nu har Rysslands president Vladimir Putin tagit kål på den villfarelsen. I sitt tal inför den politiska eliten för en dryg vecka sedan presenterade han ett nytt missilsystem som ska kunna bryta igenom vilket försvarssystem som helst, inklusive det amerikanska.

Putins budskap var att om någon har inbillat sig att den genom upprustning eller genom att införa restriktioner och sanktioner skulle kunna få ett övertag över Ryssland så har dessa planer kommit på skam.

Den ryske presidenten skjuter över skulden på USA för att kärnvapnen igen har intagit en så central plats på försvarsagendan. Putin höll sitt tal kort efter att USA kommit ut med sin nya kärnvapenpolicy som enligt USA:s president Donald Trump ska klara av att avstyra varje kärnvapenattack.

När stormakterna USA och Ryssland är inne i en upprustningsspiral innebär det att man satsar mer på att utveckla nya vapen och vapensystem. Att bägge har kärnvapen är heller ingen nyhet.

Men mer oroväckande än dessa supervapen som båda säger sig ha är att kärnvapenhotet igen förefaller mer acceptabelt än på länge i avskräckningspolitiken. Eller i politiken över huvud taget.

Det obehagligaste i president Putins tal var inte presentationen av nya vapensystem och missiler som rör sig snabbare än ljudets hastighet eller som kan nå sitt mål "som en meteorit". Det obehagligaste var publikens reaktioner.

Applåderna ekade efter varje enskild presentation av domedagsvapnen.

Putins tal – till den del den gällde upprustningen – har redan hunnit jämföras med den amerikanske presidenten Ronald Reagans "stjärnornas krig" eller det strategiska försvarsinitiativet 1983 som gick ut på att via vapen placerade i satelliter kunna slå ut fientliga ballistiska kärnvapen. Projektet förverkligades aldrig på grund av tekniska svårigheter men också på grund av politiskt motstånd. Det lades ned definitivt ett par år efter Sovjetunionens sönderfall.

Dagens politiska klimat är annorlunda än det var under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet och detta ger anledning till oro.

Putins tal har på goda grunder betraktats som en del av hans valkampanj när han den 18 mars blir omvald till en ny presidentperiod. Och visst fanns där också morötter åt det ryska folket. Putin lovade bland annat åtgärder för att öka den förväntade livslängden med 10 år och för att halvera fattigdomen. Rysslands bnp ska öka med 50 procentenheter fram till år 2025 och landet ska satsa på teknologisk utveckling.

Men det faktum att Putin valde att inte hålla sitt tal i Kreml utan i ett mässcenter där han kunde demonstrera de militära innovationerna pekar på att det uttryckligen var den militära muskeln han ville spänna.

Frågan återstår: inför vem?

Ville Putin höja profilen internationellt därför att hans seger i presidentvalet är så uppenbar att han inte behöver komma med annat än konventionella löften om minskad fattigdom och ökat välstånd?

Eller pågår det någonting inom det ryska samhället som omvärlden inte ser eller känner till så att den ryske presidentens vapenskrammel i själva verket är ett försök att rikta uppmärksamheten utåt mot en yttre fiende som behövs för att ena folket?

För utan att USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland hävs kan det vara svårt för Putin att infria sina löften om ökad bnp och mer välstånd år 2025. Tillsvidare ser det ut som om EU skulle förnya sanktionerna varje halvår, på grund av kriget i östra Ukraina men också på grund av Rysslands olagliga annektering av Krim.

Kan Putin tysta kritiken mot honom i ytterligare sex år?

Yrsa Grüne

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22