Dikt och verklighet överträffar varandra

Erika Kallasmaa och Laura Ruohonen kombinerar lustfylld lek med hög ambitionsnivå i sin Zoologipoesi. Bild: Klaus Welp

Verket Zoologipoesi bryter ny mark genom att kombinera musik, dikt och bild. Resultatet är ett praktverk för alla åldrar.

Allt för få finskspråkiga barnböcker översätts till svenska, både här hemma och i Sverige. Ett glädjande undantag är Laura Ruohonens och Erika Kallasmaas njutbara bilderbokspoesi. Smaskens damaskens (...