Digitalt nyhetsöga ska inte bara läsa nyheter utan förklara dem också

Exempelvis släktforskare kan ha nytta av den automatiserade assistenten.Bild: Katja Lampinen

Forskare vid Helsingfors universitet har fått nästan en miljon euro av EU för projektet Newseye, en nyhetsläsare som ska förklara gamla nyhetsartiklar på olika språk med hjälp av artificiell intelligens.

HU:s "nyhetsöga" är skapat som ett hjälpmedel som söker fram och förklarar samband mellan olika historiska nyhetsartiklar. Enligt universitetets pressmeddelande kommer Newseye att ge nya perspektiv på tidningsarkiv som redan digitaliserats.

Det är frågan om ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som sammanför datavetenskap, digital humanistisk forskning och biblioteksvetenskap. Huvudfokus ligger ändå på datavetenskap enligt professor Hannu Toivonen.

– Det intressantaste utvecklingsområdet är en automatiserad forskningsassistent som självständigt söker efter intressanta resultat för användaren, säger Toivonen.

Toivonen tror att till exempel släktforskare kunde ha nytta av den automatiserade assistenten.

– Assistenten skulle kunna ta fram vilka ämnesområden som förekommer ofta tillsammans med ett visst släktnamn och hur det har förändrats med tiden, säger Toivonen.

Det nya med projektet är framför allt flerspråkighet. Med i projektet finns forskare från Frankrike, Österrike och Tyskland och målet är att "nyhetsögat" ska kunna hantera texter på flera olika språk samtidigt.

Projektet har fått 900 000 euro av EU:s forskningsprogram Horizon 2020 och projektet pågår i tre år.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00